Met trom en basuin …

2010. Die pad is geteer

Roffel die tromme en blaas die basuine, want vanoggend kan Nuuswekker met trots aankondig dat ons aansoek om finansiële steun by die Fonds Neerlandistiek (SA) suksesvol was en dat dié instansie ons vir die duur van hierdie jaar gaan borg. Nie net sal dié befondsing ons in staat stel om die webblad darem uit ander fondse as ons eie te finansier nie, maar dit sal ons ook bemagtig om bepaalde (hopelik opwindende) projekte te inisieer.

Indien daar na die riglyne vir hierdie webblad gekyk word, blyk dit dat die vyf doelwitte rofweg in twee fokuspunte geplaas kan word: enersyds ‘n kyk na binne waar die huidige stand en groeipotensiaal van die Afrikaanse digkuns tentoongestel word, en andersyds ‘n kyk na buite waar daar nie net probeer word om die poësieliefhebber aangaande internasionale gebeure in te lig nie, maar ook om ons digkuns sterker op die groter verhoog van wêreldpoësie te posisioneer.

Uiteraard vorm die vestiging van ‘n nouer band met die digkunste van die Laer Lande ‘n integrale deel van dié visie en is daar reeds ver gevorder op dié pad. So is daar vir etlike maande reeds die wisselwerking tussen ons en De Contrabas, ook nog Yves T’Sjoen se deelname as blogger en nou die pasgestigde Wisselkaarten waardeur ‘n beduidende aantal Nederlandse en Vlaamse digters by die webblad betrek word. Ook die gereelde beriggewing van gebeure aldaar – soos hul beriggewing oor gebeure hier te lande – verhoog die wedersydse bewuswees van mekaar en die spesifieke uitdagings wat die onderskeie digkunste in die gesig staar.

Daar die FNSA histories uitsluitlik boekpublikasies befonds het, verdien prof. Rufus Gouws en sy bestuur ‘n pluimpie vir hul visie om die moontlikhede wat die  elektroniese media bied, nie net raak te sien nie, maar daadwerklik by wyse van dié borgskap te ondersteun. Soos hy dit immers self in sy kommentaar gestel het: “Die Fonds Neerlandistiek ondersteun graag publikasies op die gebied van die Neerlandistiek. Waar dit voorheen veral oor boekpublikasies gegaan het, is dit verblydend dat steun ook nou aan ‘n nuwe medium gegee kan word ter bevordering van die vakgesprek binne die Afrikaanse en Nederlandse letterkunde. Mag dit tot ‘n nuwe seisoen en ‘n nuwe geluid lei waartydens Afrikaans en Nederlands ook in die kuberruim sal klink met woord en wederwoord.”

Inderdaad. Ter viering van hierdie aankondiging plaas ons vanoggend Yves T’Sjoen se omvattende essay oor Herman de Coninck en die besonderse band wat hy met Suid-Afrika, en veral die Afrikaanse skrywers, gehad het.

 ***

En heel gepas spog die webblad vanoggend weer met baie nuwe inhoud. Aan die blogkant van sake is daar nuwe inskrywings deur Andries BezuidenhoutCharl-Pierre Naudé en Edwin Fagel wat sy eerste kaart op die tafel in Wisselkaarten plaas. (Onthou, die biografiese besonderhede van die Vlaamse en Nederlandse digters wat aan Wisselkaarten deelneem is heel onder by “Blogs” op die hoofbanier geplaas …)

Ten slotte vestig ek graag jou aandag op die Klikbord waar daar twee kompetisies ter sprake is: eerstens die skakel na waar jy kan stem vir jou gunsteling onder die vyf genomineerde gedigte vir die Gedichtendag-plakkaat. So, gaan kyk, lees die vyf gedigte en stem vir die een wat jy die meeste van hou. En dan het Trouw ‘n kompetisie uitgeskryf vir gedigte wat handel oor plekke of streke. Jy plaas jou gedig(te), die publiek stem en voila: jy kwalifiseer vir pryse en/of opname in ‘n spesiale Gedichtendag-publikasie.

Daarom, hê pret met alles. En mag jou pad sonder duwweltjies wees vandag.

Mooi bly.

LE

 

Bookmark and Share

Comments are closed.