Danie Marais. Stilte in die hof!

 

Hulle sê in die Europese hemel is die Britte die polisiemanne, die Duitsers die ingenieurs, die Franse die kokke, die Italianers die minnaars en die Switsers organiseer alles. In die Europese hel is die Duitsers die polisiemanne, die Franse die ingenieurs, die Britte kook, die Switsers is die minnaars en die Italianers organiseer alles.

Toe ek in die laat 90’s in Duitsland gebly het, was dit ’n grappie wat ek gereeld by verskeie partytjies gehoor het. Almal kon daaroor lag en niemand het dit as rassisties of hatig beskou nie. En laat ons gerus onthou, hierdie volke het mekaar oor eeue in verskeie oorloë afgemaai. Maar dit sou moeilik wees om ’n Suid-Afrikaanse vertaling vir dié grap te vind wat niemand aanstoot gee nie. Die gevoelighede oor die verlede lê nog te naby aan die oppervlak van ons verdeelde samelewing. Om die waarheid te sê, 16 jaar ná ons eerste demokratiese verkiesing klou ons in die parlement, om die raadstafel, in restaurante en by die vergaderings van ouer-onderwysersverenigings desperaat aan die goeie tafelmaniere van politieke korrektheid, terwyl die kakkerlakke van ou wrewel, wantroue en haat so hard onder die vloerplanke lawaai dat ons mekaar dikwels skaars kan hoor.

Die bruin digter Ronelda Kamfer sê dit sekuur in die eerste strofe van “Waar ek staan”, ’n gedig uit haar bekroonde debuutbundel Noudat slapende honde (Kwela, 2008):

            Nou sit ek om ’n tafel
            met my voorvaders se vyande
            Ek knik en groet bedagsaam
            maar
            êrens diep binne my
            weet ek waar ek staan

’n Mens sou dink hierdie spanning tussen tale, kleure en kulture wat so ’n sentrale rol in die Suid-Afrikaanse samelewing speel, behoort ’n tema te wees waarom baie kontemporêre Afrikaanse poësie draai, maar sedert die 1994-verkiesing het dit stil geword.

Ek het so pas saam met Ronel de Goede die bloemlesing Nuwe stemme 4 (Tafelberg, 2010) saamgestel – ’n bundel waarin ongepubliseerde digters bekend gestel word. In die keurproses het ons die werk van meer as 250 digters gelees wat elk sewe gedigte ingestuur het. Benewens enkele verse wat op blatant paternalistiese wyse na ’n vroeër bestel hunker, of geweld, misdaad en veral plaasmoorde tematiseer, het die meeste (oorwegend wit) digters hulle met die natuur, godsdiens, liefde, familie, intertekstuele gesprekke, ars poetica of intieme herinneringe besig gehou. Ons kon weliswaar gedigte van André Trantraal en Sydda Essop opneem wat deels ’n skreiende blik gee op die sielkundige letsels wat die verlede in bruin gemeenskappe gelaat het, maar oor rassisme swyg die wit digters.

En dis nie ’n verwyt nie – ek stik self aan my eie verlammende mengsel van skuldgevoelens, vrees en ambivalensie wat hierdie tema betref.

Literêre temas behoort nooit voorgeskryf te word nie, maar wanneer rasse-spanning en –haat steeds so duidelik ’n potensiële gevaar vir daardie einste demokrasie inhou, is dit tog ’n vreemde, benoude stilte. En is die poësie nie juis ’n ruimte waarin die individu die volle skrikwekkende kompleksiteit van sy menslike verstrikking kan verken nie?

Major Jackson

Major Jackson

Hierdie verskynsel is egter nie net ’n wit Suid-Afrikaanse een nie. In sy essay “A Mystifying Silence: Big and Black” (American Poetry Review, September/Oktober 2007 –sien: http://poems.com/special_features/prose/essay_jackson.php) kla die Afro-Amerikaanse digter Major Jackson oor wit Amerikaanse digters se swye oor die tema van ras. “Hoekom,” vra hy, “weerspieël en hou poësie nie boek van die evolusie van houdings ten opsigte van ras, soos wat Amerikaanse fiksie van Harriet Beecher Stowe se Uncle Tom’s Cabin tot Philip Roth se The Human Stain dit doen nie?”

Dieselfde kan oor die Afrikaanse prosa en poësie gesê word. Daar was Antjie Krog se Kleur kom nooit alleen nie (Kwela, 2000) met die hoendervleis-gedig “ná grond-invasions in Zimbabwe, die bloemlesing Nuwe verset (Protea, 2000) saamgestel deur Daniel Hugo, Leon Rousseau en Phil du Plessis, Brief uit die kolonies (Protea, 2003) deur Marius Crous en enkele ander verse hier en daar – Charl-Pierre Naudé se “Twee diewe”, byvoorbeeld – maar daar het nie digbundels in die laaste dekade verskyn wat op dieselfde manier met die ontwikkeling van rasseverhoudings gemoeid is as Marlene van Niekerk se Agaat (2004) of Eben Venter se Horrelpoot (2006) nie.

Jackson spekuleer oor moontlike redes vir dié fenomeen: Die selfsensuur van wit digters is waarskynlik deels te wyte aan die vrees van openbare verdoeming deur ’n politiek korrekte tydsgees. Enigeen wat hom-/haarself as progressief beskou, is bang om as reaksionêr afgestempel te word en dit gebeur maklik. Dink maar aan die besware van rassisme hier te lande wat luidkeels teen die werk van wit Nobelpryswenners soos Coetzee en Gordimer geopper is.     

Maar Jackson reken dit het moontlik ook met die oorwegend outobiografiese aard van poësie te doen. Fiksie-skrywers groter risiko’s waag en omstrede temas konfronteer deur middel van ongure karakters wat duidelik nie die outeur self verteenwoordig nie. Digters skep daarenteen “sprekers” wat meesal maar ’n ligte versluiering van hul eie ontblote ekke is. Daar is binne elkeen sekere vooroordele ten opsigte van ras, geslag, klas en ouderdomsgroepe, maar, sê Jackson, die meeste digters wil dit nie openlik toegee aan die verbeelde gehoor van sensitiewe, kritiese poësie-lesers nie. Selfs al stem hulle heimlik saam met die voormalige Amerikaanse hofdigter Robert Pinsky, wat in Democracy, Culture, and the Voice of Poetry (2002) verklaar het: “Poetry is not the voice of virtue and right thinking –not the rhyme department of any progressive movement.”

Tony Hoagland

Tony Hoagland

n Amerikaanse digter wat egter nie wegskram van die rou sensitiwiteite rondom die rastema nie, is die veelbekroonde Tony Hoagland. Jackson bestempel hom as die mees kontroversiële kontemporêre wit digter oor ras. Hoagland-gedigte soos “The Change”, “Rap Music” en “Poem in Which I Make the Mistake of Comparing Billie Holiday to a Cosmic Washerwoman” het soveel opspraak in poësie-kringe verwek dat die Geraldine R. Dodge Foundation in 2006 ’n openbare gesprek rondom “Race and Poetry” gereël het waaraan Hoagland saam met ander vooraanstaande digters deelgeneem het.

Die redes vir Hoagland se omstredenheid blyk duidelik uit “Rap Music”, waarin hy sy gevoelens as volg verwoord oor die aggressiewe hip hop wat uit ’n motor dawer:


I don’t know what’s going on inside that portable torture chamber,
but I have a bad suspicion
there’s a lot of dead white people in there

and what I’m not supposed to say
is that black for me is a country
more foreign than China or Vagina
more alarming than going down Niagara on Viagra
And it makes me feel stupid when I get close
like a little white dog on the edge of the big dark woods
I’m not supposed to look directly into

this tangled roar
which has to be shut off
or blown away or sealed off
or actually mentioned and entered.

 

In sy essay “Negative Capability – How to Talk Mean and Influence People” dink Hoagland self na oor die terughoudendheid van wit Amerikaanse digters rondom die rastema en kom tot die gevolgtrekking die digkuns van die afgelope dekades het gespesialiseer in empatie – ’n onvoldoende strategie vir so ’n emosioneel komplekse saak:

“To really get at the subject of race, chances are, is going to require some unattractive, tricky self-expression, something adequate to the paradoxical complexities of privilege, shame, and resentment. To speak in a voice equal to reality in this case will mean the loss of observer-immunity status, will mean admitting that one is not on the sidelines of our racial realities, but actually in the tangled middle of them. Nobody is going to look good.”
(Dié essay is opgeneem in Hoagland se essay-bundel, Real Sofistikashun: Essays on Poetry and Craft, Graywolf Press, 2006.)

In sy nuwe bundel, Unincorporated Persons in the Late Honda Dynasty (Graywolf Press, 2010), sit Hoagland sy verkenning van diepe ongemaklikhede rondom ras voort in onthutsende verse soos “Hinge”, “The Story of White People” en “Foghorn” (kyk heel onder). En dit is veral in laasgenoemde waar Hoagland sê waar hy staan, oftewel waar hy aan ’n spesifieke kafeteria-tafel teenoor ’n swart man sit. Sy taal is oneerbiedig en sardonies, want soos hy in “Negative Capability” sê: Venyn en onbeskoftheid is problematies in sosiale interaksie, maar in poësie kan dit waardevol wees. Die bereidheid om aanstoot te gee, bevry die roekelose waarnemer in elkeen van ons – daardie hatige, opmerksame klein wese wat raaksien en uitpraat sonder aarseling of doekies omdraai.

Deur in ’n gedig soos “Foghorn” toe te gee, kyk, my verwarde binneste het nog nie die ideologies gesteriliseerde punt bereik wat politiek korrekte taal verwoord nie; ek is nog vasgekeer in die familiemotor wat die geskiedenis gerol het, maar ek wil nogtans baie graag praat, nodig hy die man anderkant die tafel uit om ook die sluier te laat val. Dis ’n geval van ek’s nie oukei nie en jy seker ook nie, maar dit sal moet oukei wees, want dis eenvoudig hoe dit is. 

 

Raw Deal

Raw Deal

 

 

 

The Liberals

The Liberals

Anton Kannemeyer (ook bekend as Joe Dog, die  ikonoklastiese opstoker van Bitterkomix) is ’n Suid-Afrikaanse visuele kunstenaar wat in sy onlangse werk soortgelyke polities gelaaide terrein as Hoagland verken. Dit is interessant hoe hy bewus met stereotipes werk en veral hoe die Belgiese stripkunstenaar Hergé se Kuifie-karakter as verwysingspunt dien.

Sprekende voorbeelde is Raw Deal (klik op die afbeelding om dit te vergroot) wat deel gevorm het van sy Fear of a Black Planet-uitstalling in die Michael Stevenson-galery verlede jaar, asook The Liberals (ditto), ’n skildery uit sy nuwe solo-uitstalling wat op 22 April in dieselfde galery open. In Kannemeyer se werk word Kuifie die wit Afrikaan wat vasgekeer is in sy eie inkriminerende vel; ’n desperate karakter wat, ten spyte van sy eie liberale, demokratiese oortuigings, nie van sy koloniale verlede kan ontsnap nie. Die swart figure wat in die nagmerries van wit voorstedelinge spook, word bewus geteken nes Hergé die “primitiewe inboorlinge” in die lank verbode Tintin in the Congo (1931) uitgebeeld het.

Deur hierdie stereotipes in te span, gee Kannemeyer ons ’n ontstellende kyk in die troebel hart van wit vrees. Hoe kan angs, wat op die veronderstelling berus dat iets of iemand met jou kwade bedoelings het, ooit politiek korrek wees? word implisiet gevra. En nog meer uitdagend: Hoe opreg oop vir swart Afrika kan wit liberale werklik wees as die drome van geweld en verkragting wat hulle natgesweet in die nag laat wakker skrik, verstrengel is met rassistiese vrese wat met moedersmelk ingeneem is? Maar hoekom is gedigte soos dié van Hoagland en kuns soos Kannemeyer s’n nodig? Blaas dit nie net ou rassistiese vure aan nie? Ons weet mos dis slegte tafelmaniere en potensieel gevaarlik om oor politiek of godsdiens te gesels. Die kuns en letterkunde was egter nog nooit ’n vorm van etiket nie, maar eerder ’n tastende verkenning van teenstrydighede en ambivalensies. En juis daarom mag kunstenaars hulle ook nie deur politieke korrektheid laat sensor of hulself sensureer nie.

Deur stil te bly, sê Major Jackson in sy bogenoemde essay, behandel wit digters die morsige maar noodsaaklike debat rondom ras en etnisiteit as ’n toeskouersport; laat hulle die politici en ekstremiste alleen voortdonder. Deur so onverskrokke eerlik oor rasse-spanning soos Hoagland te dig, sê Jackson, skep hy ’n ruimte waarin ons openlik oor ras kan gesels, selfs al maak sy gedigte ons ongemaklik en al is dit soms uitermate selfregverdigend. Sulke uitdagende kuns kan mense van verskillende groepe dus help om mekaar te verstaan. Soos die Afro-Amerikaanse skrywer en aktivis vir burgerregte James Baldwin dit in sy essay-bundel The Fire Next Time (1963) stel: “… relatively conscious whites and the relatively conscious blacks must, like lovers, insist on, or create, the consciousness of others.”

As ons verwarde nasie-in-wording nie die dinge wat ons ten diepste ongemaklik maak, openlik gaan uitpraat nie, sal dit dalk net die demagoë, huursoldate en kapitalistiese opportuniste wees wat ons dreigende reënboogramp oorleef; gaan niemand ooit uit hul velkleur bevry word en uitkom by ’n plek waar Suid-Afrikaners van elke taal en kleur om dieselfde tafel of braaivleisvuur kan lag oor ’n inheemse grappie soortgelyk aan dié een oor die Europese hemel en hel nie.

So, digters, denkers en sensitiewe siele, sê asseblief waar julle diep binne met julle onstuimig gemengde gevoelens staan, en laat hy of sy wat ná drie en ’n halwe eeu se ras- en kultuurkonflik ’n perfek gesuiwerde, onbevlekte gemoed het, gerus die eerste klip gooi.

 

Foghorn

 

When that man my age
came towards me in the fast food restaurant
with his blue plastic tray

and stood next to the table where I sat alone
(there was no place else to sit),
I looked up at him in welcome –

But when a black man and a white man
turn their glances on each other
the air suddenly fills up with secret signs,

like MLK and NBA, like KKK
and NRA, like DWB and NWA
—and it gets hard to see through
all that smoke and burning shrubbery.

And what with the internal sirens
and the historical foghorn
and the sprinkler system
designed to suppress non-categorical
fraternization

and the voice that says Impossible
and the other one that says Lying Motherfucker,
you just want to put your hands over your head
and step away from the vehicle.

Here is what we know:
history is a car wreck from which
our parents did not escape;
our nation is a career criminal;
we were raised to be liars and deniers.

Now here we are in time for our own
moment of unequal opportunity,
which we will probably fail to understand
or raise our best selves to.

In this land where consciousness is a fiction,
through the oxygen mask of my lies
and the skin of my self-deception,
this is what I say:

Brother, lean your brown face down
and let me look at you.

(c) Tony Hoagland

 

Danie Marais

 

BRONERKENNINGS::

“The Liberals” © Anton Kannemeyer, akriel op doek. Met vergunning van die Michael Stevenson-galery, gefotografeer deur Jan Verboom.

“Raw Deal” © Anton Kannemeyer, gemengde media op papier. Met vergunning van die Michael Stevenson-galery.

Vir nog inligting, besoek die webtuistes by:

http://www.michaelstevenson.com/contemporary/exhibitions/kannemeyer/index2010.htm

http://www.michaelstevenson.com/contemporary/artists/marais_essay.htm

 

Danie Marais se essay het oorspronklik in die 4 April 2010-uitgawe van Rapport Boeke verskyn.

Tans kan dit ook nog gelees word by: http://www.rapport.co.za/printArticle.aspx?iframe&aid=3030de51-d975-46f5-9d7e-d7056cba3134&cid=2296

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

7 Kommentare op “Danie Marais. Stilte in die hof!”

 1. Ivan Mocke :

  Danie, hierdie is ‘n kragtige essay. Belangrike saak ook, veral as die Afrikaanse digkuns relevant wil bly in die vandag se tye. Jy hou egter “Agaat” en “Horrelpoot” voor as voorbeelde van relevante tekste (dit is dit sekerlik), en dan vra jy “waar is die digters”? Maar myns insiens is digters soos Breyten Breytenbach, Antjie Krog, Charl-Pierre Naudé, Bernard Odendaal, Andries Bezuidenhout, Koos Kombuis (toegegee, hy’s nie juis meer as digter bekend nie) en Lina Spies veel meer spraaksaam in die media oor lands- en/of taalkwessies as enige romanskrywer wat ek van weet.
  Nogmaals dankie vir ‘n wonderlike essay.
  Groete,
  Ivan

 2. Danie Marais :

  Dankie vir die kommentaar, Ivan. Ek stem saam met jou – die digters wat jy noem lewer almal belangrike bydraes tot die nasionale debat. Binne so ‘n openbare gesprek sê mense egter hoofsaaklik dit wat hulle weet, oftewel waarvan hulle oortuig is. M.a.w. daar word gepraat of uit ‘n aktivistiese of empatiese hoek vanuit ‘n plek van relatiewe sekerheid. ‘n Digter soos Hoagland fokus egter in sy werk juis op daardie dele van die kleurtema waar die intense gemengde gevoelens lê deur middel van ‘n sprekende ek wat so in die problematiek verwikkel is dat hy of sy nie met gesag objektief kommentaar kan lewer nie. En van hierdie soort priemende verse is daar bitter min. Ek glo ons het juis digkuns nodig wat die probleme en spanning rondom taal en kleur in sy volle genuanseerde kompleksiteit onder woorde probeer bring. Louis het egter vir my ‘n paar goeie, d.w.s. moeilike, vrae oor my essay gestuur en ek sal dit so gou moontlik deeglik probeer beantwoord.
  Groete
  Danie

 3. Ivan Mocke :

  Dankie, Danie. Jy verduidelik die strekking van jou essay kristalhelder en ek kan nie anders as om met ‘n groot “Hoor! Hoor!” te reageer nie.
  Sien beslis uit na die vrae & antwoorde waarna jy verwys.
  Ivan

 4. Daniel Hugo :

  My rymende kommentaar op Danie Marais se uitstekende stuk:

  Digters dweep graag met dermgeluide:
  dit wat innerlik kook, borrel en gis.
  Hulle is doof vir die kermgeluide
  van agtergestelde onderdruktes.
  In die harde Noorde en sagte Suide
  sit hulle in hul studeerkamers knus.
  Digters leef meestal intens tersyde.

 5. Inteendeel, vir my het dit nog altyd gevoel asof skrywers en kunstenaars in SA nooit kan stilbly oor ras en politiek nie (of toegelaat word nie). Ek het altyd gewens dat dit eendag OK sal wees om dit te ignoreer sodat jy kan liefdesverhale of wetenskapfiksie of filosofie of soap operas kan skryf, en dat jou werk op sy meriete kan staan losgemaak van sy relevansie tot SA se unieke politieke en kulturele gemors. Soos blykbaar OK is vir Amerikaners en Europeërs en Japanners ens.

  Maar eerstens kan jy veel beter oordeel as ek, aangesien jy actually die land se kuns en literatuur goed ken, en ek bitter min boeke in die laaste 13 jaar gelees het. Tweedens verwoord ek waarskynlik daarbo bloot my eie afkeer in Suid-Afrikaanse temas, en hunkering (soos so baie van ons) na escapism. En derdens is jou argumente oortuigend: daar is miskien “kulturele raakpunte / relevansie” in oorvloed in die kuns en literatuur, maar jy sien maar selde enigiemand iets buite die polities korrekte party line sê oor die kwessie van ras.

  Jy kan dit net soveel blameer op “the system” as op die kunstenaars self, maar dit sal natuurlik van nog minder nut wees. Ek wil skree van frustrasie teen die atmosfeer van hipersensitiweit, waar jy blykbaar as kunstenaar net so effektief vernietig kan word deur ‘n verkeerde woord soos ‘n sosialis onder McCarthy of ‘n dromer onder Stalin. Jy kan mense nie blameer dat hulle nie kanse wil vat nie. Meeste van hulle het nie skrywers of kunstenaars geword omdat hulle vegters wou wees nie, nog minder politici. Jy’s reg dat dit die vloer ooplaat vir die loopbaan politici en ekstremiste.

  Miskien is SA na die afgelope 16 jaar soos ‘n huwelik wat vir net te lank hoflik was, met ‘n ondraaglike wolk van vyandigheid in die lug, waar hoflikheid gefaal het om versoening te bring en al wat oorbly is ‘n (long overdue) allemagtige uitbarsting. ‘n Argument wat kan genesing bring, of dit finaal beeindig. En almal is so bang vir daai uitbarsting — en veral die moontlikheid van egbreuk — dat hulle die ondraaglike stille woede maar laat voortduur. Wel, daar is ander opsies, as jy die metafoor wil uitrek — om ‘n sak sout saam op te eet (een of ander ramp tref die land — soos Mars Attacks), of saam dronk te word (Bafana Bafana dalk?) Maar dis ‘n metafoor ver uit sy diepte.

  Ja, ek wens ook vir dapper kunstenaars soos Anton of Ronelda (so min as wat ek ‘n reg het om vir so iets te wens), maar ek wens nog meer dat dit moontlik was vir mense om te begin relax en humor vind in hierdie issues, dat dit geleidelik begin beskou word as nie meer relevant nie (soos die post-war generasies in Duitsland en Japan) …solank die lesse van die geskiedenis hopelik geleer word. Maar so ‘n fantasie is dalk nog verder van realiteit nou as 16 jaar gelede, weens hierdie giftige huwelik. Miskien moet daar nog baie aan die wonde gekrap word. Miskien kan party lande nie genees word nie — ek voel bv. so oor Israel. Daar is eenvoudig te veel onreg en haat.

  [Ek’t jou onderhoud hierná gelees, en dit antwoord eintlik baie van my aantygings hierbo. Ek sou waarskynlik nie geskryf het as ek eers dit gelees het nie.]

 6. Danie Marais :

  Baie dankie vir jou weldeurdagte kommentaar, Francois. Ek stem so te sê heelhartig met jou saam, maar die aanvoelbare spanning tussen kleure en tale bedruk my tans, soveel so dat ek soms rêrig bang is ons gaan nooit by daai plek uitkom waar ons alles met meer gelate humor kan bekyk nie.

  Maar dalk is ek ook heeltemal verkeerd en kyk my net vas in my tydgenote; dalk vind “normalisering” tog stadig maar seker teen ‘n slakkepas plaas?

  Die naweek het ek, byvoorbeeld, onthou van ‘n gedig wat ek en Ronel ook in Nuwe Stemme 4 opgeneem het, “Kiepie se klaaglied” deur Marius Swart – ‘n gedig wat wys dat daar beslis ook jonger mense is wat reeds hierdie heavy issues in ‘n veel ligter trant bekyk:

  Kiepie se klaaglied

  vanaand is Kiepie sommer dikbek
  want hy besef netnou in die stort
  dis g’n wonder hy sukkel so met
  hierdie geneuk nie

  die probleem is wie hy is

  Kiepie is wit
  hy had dit “maklik”
  hy was nie “verdruk” nie
  en sý ouma kon vóór in die bakkie sit
  (want dit was sy oupa se bakkie, so ’n bloue)

  Kiepie is lief vir sy ma
  en die dorp waar hy vandaan kom
  verder is hy heteroseksueel
  trouens, sy meisie ook
  en sy’s wit ook nog
  en partykeer gaan hulle kerk toe
  en hulle al twee kom so met ’n ompad saam
  van ’n plaas af
  hulle praat selfs van trou
  hoewel Kiepie nie daai tweekleur-
  Veldfokus-ensembles dra
  rugby kyk
  of brandewyn en Coke drink nie
  en sy hare by ’n salon laat kap

  Kiepie het nog nooit ’n anonieme sekskursie
  in ’n publieke kakhuis (of elders) gehad nie
  hy gril eintlik vir beide
  en vind die idee nogal tragikomies
  soos die draadtrekkende klouapie
  wat hy eenkeer in Pretoria se dieretuin gesien het

  hy hou van musiek met ’n wysie
  en die heel spaarsame gebruik van woorde soos “fok”
  hy hou ook van wyn, vernaam die wit en pienk soorte
  selfs die soetes, en bier
  en hy eet graag vleis
  van diere wat in abattoirs geslag is

  post-whatever was nog nooit vir hom
  van hoegenaamd enige nut nie
  al sê die geesteswetenskaplikes ook wat

  jaarliks gaan Kiepie terug plaas toe
  en ry daar met stropers en lorries rond
  en dink oor die afgelope jaar se dinge
  en word “Meneer” genoem, darem nie “Baas” nie
  en sit voor in die bakkie

  en hy dink
  oor werksekuriteit
  oor prioriteite
  oor ’n hond en ’n skottelgoedwasser
  oor oumense wat heupe breek en val

  en dis wanneer hy besef
  dis ook g’n wonder hy het
  niks om oor te skryf nie
  en nog minder die tyd

 7. Dankie baie vir Marius Swart se gedig. Dis lieflik. Hoe ken ek daai “niks om oor te skryf nie / en nog minder die tyd”.

  Ek hoop hierdie is nie te ver van die onderwerp af nie, maar hier’s ‘n hoekie van die internet wat ek baie van hou:
  http://www.reddit.com/r/IAmA/

  Dis bloot ‘n gespreksforum waar ‘n persoon wat moontlik ‘n storie het, sê wie hy/sy is, en vrae daaroor beantwoord. “IAMA” = “I am a”; “AMA” = “Ask me anything”. Dis redelik anoniem, wat ‘n belangrike aspek van die kultuur daar is. Dit maak dat politiese korrektheid nie eintlik ‘n faktor is nie, maar mense het oor die algemeen steeds ‘n respek vir die persoon wat bieg, en min geduld vir dom kommentaar. Dis ‘n goeie plek om die onsêbare te sê, of die onvrabare te vra.

  Ek noem dit n.a.v. gesprekke soos hierdie, wat vir my relevant voel tot jou artikel:
  http://www.reddit.com/r/IAmA/comments/bga7k/iama_black_man_who_feels_alienated_from_his/
  http://www.reddit.com/r/IAmA/comments/aw8f1/i_am_a_black_man_that_lives_in_the_hood/
  http://www.reddit.com/r/IAmA/comments/a2bpo/iama_racist_amaa/
  (Almal Amerikaans.) Dit het my laat dink hoe baie Suid-Afrika sou baat uit sulke soort gesprekke. Dis hoekom ek so diep teleurgesteld is dat die internet in Suid-Afrika so agtergebly het. Dis nie net ‘n medium vir ‘n elite nie. Inteendeel. Dis die mees friksielose kommunikasie tussen mense wat daar ooit was, wat oor alle skeidslyne sny. Dis ‘n medium gemaak vir die massas wie andersins nie ‘n stem het nie.

  Jy sien ook net so vinnig die slegste sy van die mensdom op anonieme internet forums, maar dis ook waardevol op ‘n manier. Waardevol om te weet hoe mense eintlik is, en dis ‘n noodwendige aspek van vrye kommunikasie. Hierdie plek is beter as meeste omdat daar moderators is, en die uitgangspunt is een van nuuskierigheid.