Daniel Hugo. veertien reëls vir ‘n wettelose land

DANIEL HUGO

 

Veertien reëls vir ‘n wettelose land

“Wat help dit om die misdade hier te noem

as die oortreders net so doof is vir die taal

as vir die verdoemde moraal?”

 

Die toestand van hierdie verwoeste land

inspireer my lankal nie meer

tot verse van verset nie. Die era

van Breekware vir die Rewolusie

is vir goed verby – daai vurige dae

toe almal met ‘n gebalde vuis

wou skryf. Maar nou het die vuis

‘n muis gebaar. Op my rekenaar

kielie ek deesdae gediggies uit

oor die lente, die liefde, die Lethe

in ‘n taal wat binnekort vergete

sal wees. Ek lawe my verslae ego

met dáárdie klanke van Afrikaans

wat nog net in die binne-oor bly eggo.

 

 

[© Daniel Hugo. Voorlesing by die US Kollokwium in die SASOL Kunsmuseum, Stellenbosch, op 17 September 2010]

 

 

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.