Andries Bezuidenhout. Oor nog ʼn gemeenskap wat moes verhuis

Die skrywer Mikro kom van Williston af. Die dorp se naam was eers Amandelboom. Klaarblyklik het ʼn ene Johan Abraham Nel, oorspronklik van Stellenbosch, in die jaar 1768 ʼn amandelboompie langs die fontein hier geplant. Die boom het ʼn reus geword, ʼn rare baken in die droë landskap. ʼn Bietjie minder as ʼn eeu later, in 1845, het Johann Heinrich Lutz, ʼn Switserse sendeling ʼn Rynse gemeente hier begin en dit Amandelboom genoem. Die gemeente is op versoek van ongeveer 150 Christene, afstammelinge van Nederlandse immigrante wat met Nama of Khoi-Khoivroue getrou het en in die omgewing as nomadiese veeboere gewoon het, gestig.

Die hoeksteen vir ʼn kerk vir die gemeente is in 1855 gelê en die gebou is in 1857 voltooi. Die kerk se openingseremonie is deur Ds. Leipoldt van Wupperthal behartig.

In 1849 reeds het die Britse koloniale regering die Kaapkolonie se grense uitgebrei en Amandelboom het van toe af onder Britse gesag geval. Wit boere het ook in die omgewing begin inbeweeg, wat druk geplaas het op fonteine in die area. Die Amandelboom-gemeente het die wit boere uitgenooi om hul kerk by te woon en dit het, volgens sommige bronne, die enigste gemeente in die 1800s met ʼn “geïntegreerde” kerkraad geword. Vanaf 1862 is sogenaamde “Crown Land” deur die koloniale regering oorgeneem en verkoop. Die oorspronklike Amandelboom gemeentelede het De Tuin toe gegaan en vandaar die trek noorde toe aangepak – as voorsate van die Bastergemeenskap wat nou nog in Rehoboth, suid van Windhoek in Namibië, woon. Die tradisie van die Rynse kerk word daar voortgesit.

In 1882 is die kerk en geboue van die Rynse kerk aan die Nederduits Gereformeerde Kerk van die Kaapkolonie verkoop. Vanaf 1912 is ʼn nuwe kerk gebou, die een in die foto’s, en in 1919 Amandelboom se naam verander na Williston, vernoem na die Britse koloniale sekretaris Mampden Willis. Die gemeente het lank na die verandering van die dorp se naam nog as Amandelboom bekendgestaan, maar later besluit om hul naam ook te verander, om verwarring te voorkom. Dalk ook omdat die township se naam nog Amandelboom is.

Meer oor Williston hier.

Bookmark and Share

Comments are closed.