Delphine Lecompte. In den beginne was God korzelig…

In den beginne was God korzelig en Adam sullig

 

Adam noemde de hond kat

Maar Eva zei: ‘De kat is een boxer, schat!’

God zag dat Eva noten op haar zang had

Hij hield niet van haar noten.

 

Dus zond hij de slang

Adam noemde de slang olifant

Maar Eva zei: ‘De olifant is een boa, onnozelaar!’

God lachte in zijn vuistje

Want de slang was een Europese adder.

 

De adder sliep als een omgekeerde staf

In de boom van triviale internetweetjes

Het was min 2012 op de kreeftkeerkring

Adam knipte zijn linkeroor van zijn huzarenhoofd

En Eva vond het tandwiel uit.

 

Adam jaagde oorloos op het sekspoeder

Van de laatste vijf narwallen

Terwijl Eva werkte aan een recept

Om God te verdelgen

Er ontbrak nog een appel.

 

God zag dat het niet goed was

Hij riep zijn adder terug

En maakte appels illegaal

Adam dronk calvados op zijn zolderkamer

En soms schreef hij akelige sonnetten.

 

Eva vertrok met de noorderzon

Haar noten bleven ongewijzigd

In een hengelsportwinkel kwam ze een roodborstje tegen

Maar ze noemde hem lijster

Het was plus 2012 in Gods ziekenbed.

 

© Delphine Lecompte. 2012

Bookmark and Share

Comments are closed.