Joan Hambidge. Analepsis

Analepsis

 

Verslaaf aan die parentese, dit is ek,

wagtend op die finale punt, ook dit is ek.

Niks word ooit ópgehef, niks word vergeet,

aan herinneringe vasgebind soos jy weet.

Ons skeiding (’n soeke na rus) word ’n kommapunt.

Eer ek opnuut begin, tel ek sillabes, dalk ’n amfibrag?

Anadiplosis? Herhaling, liewe leser, my knelpunt.

Geen Pindarus, geen anti-strofe, net ek wag.  

Ek is net dit: aan die parentese verslaaf.

 

 

© Joan Hambidge, 2013

Bookmark and Share

Comments are closed.