Lucas Malan. Vertaling in Engels

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (94)

 

Lucas Malan. Vertaling van Afrikaans in Engels. Vert. deur Marieta McGrath.

 

Wary

 

Where someone dies, the sky tears,

the hour gasps and sighs: it’s

past. A door opens, the walls tremble

and somewhere a bird will tumble –

 

The day makes room, unobtrusively,

and trees bow in contemplation, flee

into their earthiness, again turn green,

to line the shady lanes and fields.

 

You’d barely notice by the trees or sky

when someone dies, a room is made

vacant, when like a sheet the pre-dawn tears –

but listen how it happens everywhere:

 

***

 

Lugtig

Lucas Malan

 

Waar iemand doodgaan, skeur die lug,

snak die uur na asem en dit sug: ver-

by. ‘n Deur gaan oop, die mure skud

en iewers gaan ‘n voël neerstort

 

Die dag ruim plek in, ongemerk,

en bome buig in nabetragting, vlug

hul aardsheid binne, word weer groen

‘n laning langs ‘n landery of straat.

 

Jy sou dit skaars aan lug of bome merk

as iemand doodgaan, stiptelik ‘n bed ont-

ruim, die voordag soos ‘n laken skeur

maar luister hoe dit oral oor gebeur:

 

Bronverwysing:

Brink, André P. (Samesteller). Groot Verseboek. 2008. Kaapstad: Tafelberg (p. 898).

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.