Mellet Moll. Grondstasie

 

Grondstasie

 

Ek het die uile in die bome ondervra

en die lot van dooies in konstellasies

van die verste sterre nagespoor, waar

soms die wolke en soms die lug nog

boodskappe in die nag se wasem ken.

 

Ek het met volmaan op Edenburg in

die strate van vergetelheid gaan loop.

Ek het afgestap met Voortrekkerweg

na Smitfieldweg waar daar ’n verlate

plein in die middel van die dorp was.

 

Ek het die skadu van ’n bleek planeet

in Gannavlei gaan soek en gewag dat

die son se strale lank raak voordat hy

uiteindelik struikel op die verste kim.

Mettertyd het ek teruggekeer na die

 

skuiwende bestemming van ’n reis na

nimmereindigende plekke op ’n kaart,

na eilande wat net Odusseus sou ken,

soos Ithaka, waar ek my tuismaak op

’n bankie op die kaal plein tussen uile.

 

Dáár het ek besef wat die grondstasie

vir jou, Dolf, die reisiger, beteken het.

 

© Mellet Moll, 2022

 

Bookmark and Share

Los kommentaar

 

*