Nuus / Briewe

PEN Afrikaans. Nuusbrief: Junie 2022

Thursday, June 16th, 2022

Beste lede en vriende van PEN Afrikaans

 

Wenverhale: Toegang

Toegang, ’n kortverhaalkompetisie wat ons met PEN International se steun aangebied het, se wenners is aangekondig sedert ons vorige nuusbrief. Die beoordelaars sê hul taak was vir hulle uitgeknip met verhale wat elkeen in eie reg verras het:

“Tussendeur die vindingryke stories, aangrypende vertellings en verskeie baie slim uitgewerkte verhale het die wenverhaal, en die paar wat ’n kortkop agter hom was, egter iets heel anders reggekry. Dié handvol inskrywings het met hul eerlikheid en deernis in al drie lesers se gedagtes en gemoed bly vassteek. ’n Verhaal wat met deernis na die mens kyk en met eerlikheid vertel word, bereik presies dit wat ’n goeie kortverhaal moet: tydloosheid.”

Baie geluk aan die volgende skrywers wat die wenverhale gelewer het:

 • Eerste prys: “Die rooi tekkies” deur Hendie Grobbelaar
 • Tweede prys: “Nonnetjie van Aardt se laaste dag op aarde” deur Maretha Maartens
 • Derde prys: “Wind” deur Anton Döckel
 • Top 5: “Duine” deur Johann Crous
 • Top 5: “Hipoksie” deur Adelle van Wyk

Die wenverhale kan by hierdie skakel as ePDF’s gelees word. Daar kan ook deurgeklik word na LitNet om die verhale aanlyn te lees.

Ons sien uit na die voorlesings van die top-3 verhale op RSG se Kortom. Ons sal die datum van die uitsendings deel wanneer dit beskikbaar is en die klanklêers daarná beskikbaar maak.

 

PEN Afrikaans se verklaring oor die voorgestelde naamsverandering van die Afrikaanse Taalmonument

 

Die volgende verklaring is verlede maand deur PEN Afrikaans uitgereik:

PEN Afrikaans neem met kommer kennis van die minister van sport, kuns en kultuur, Nathi Mthethwa, se voorneme om die naam van die Afrikaanse Taalmonument (ATM) te verander, aldus ’n verklaring deur dié instansie.

Enigeen wat ag sou slaan op die werksaamhede van die ATM ná ons land se demokrasiewording sal weet dat hierdie instansie enorm baie gedoen het om sosiale kohesie en eenheid te bewerkstellig en inklusiwiteit te bevorder.

Daar is min instansies wat sigself so deeglik herbesin het as juis die Afrikaanse Taalmonument en -museum. Nie net is dit veelrassig nie, dit is ook een van die min ruimtes wat die slaweherkoms en die wesenlike invloed van die Islam op Afrikaans openlik vier en tentoonstel.

Met inagneming van wat deur die ATM opgebou is, is die sin van die beoogde naamsverandering te betwyfel.

Fondse en hulpbronne wat daarvoor geoormerk sou word, sou sekerlik beter aangewend kon word deur die bied van konkrete ondersteuning aan kuns- en kultuurbedrywighede in Suid-Afrika, deur byvoorbeeld meer kulturele geleenthede te laat plaasvind, oral in die land, ook by die ATM, en in alle inheemse tale.

PEN Afrikaans doen ’n beroep op die besluitnemers om ’n naamsverandering vir die ATM met groot omsigtigheid te benader. Misplaaste en ondeurdagte inmenging van hierdie aard kan groot skade tot gevolg hê.

PEN Afrikaans sal aan die beraadslagingsproses deelneem en die beplande openbare vergadering eerskomende Saterdag bywoon.

Die genoemde openbare vergadering is deur ons voorsitter, Bernard Odendaal, bygewoon.

Hy getuig dat die vergadering, wat terselfdertyd gedien het as die ATM se viering van Internasionale Museumdag, geopen is met ’n lesing oor “Die mag van museums” deur Beverley Thomas, direkteur van die Amazwi Museum of South African Literature in Grahamstad. Daarna het die raadsvoorsitter van die ATM, Jean Meiring, die gesprekvoering oor naamsverandering-moontlikheid ingelei deur te beklemtoon dat nog geen besluit oor die voorgestelde naamsverandering geneem is nie. Die ATM-raad het wel tydens hul besprekings op die twee dae wat die openbare vergadering voorafgegaan het, besin oor standpunte en strategieë vir die onderhandelinge met die ministerie van sport, kuns en kultuur wat voorlê.

Hierna is verteenwoordigers van ’n groot verskeidenheid Afrikaanse kultuurinstansies, asook onverbonde indiwidue, die geleentheid gegun om hulle opinies te lug oor die naamsveranderingkwessie. Deur die bank is onthutsing oor en standpuntinname teen die minister se aanbeveling uitgespreek.

Dit is dus met verligting en blydskap dat verneem kon word dat president Cyril Ramaphosa laat verlede week in die parlement die versekering gegee het dat die ATM-raad nie gedwing sal word om die voorgestelde naamsverandering te aanvaar nie. Hy het dié versekering gegee in antwoord op ’n vraag van die Vryheidsfront Plus se leier, dr. Pieter Groenewald, oor die aangeleentheid.  Meer besonderhede oor president Ramaphosa se versekering is te lese in ’n berig deur Jean Meiring op Voertaal. Klik hier om dit te lees.

 

Rufus Gouws ontvang die Jan H Maraisprys 

Prof. Rufus Gouws, leksikograaf verbonde aan die Universiteit Stellenbosch se departement Afrikaans en Nederlands, is aangewys as vanjaar se ontvanger van die gesogte Jan H Maraisprys vir ʼn uitnemende bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal. Die prys word deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns geadministreer.

In sy aanvaardingstoespraak gebruik hy die bonsai as treffende metafoor:

“’n Taal kan kunstig versorg en beskerm word en deur beperkte gebruik in slegs sy lae funksies steeds woordryk en sinvol om die gesinstafel en die braaivleisvuur gebruik word. Dit kan ’n suksesvolle kommunikasiemiddel wees vir ons oggend- en aandpraatjies, maar sonder literêre vrugte of takke wat die sterk winde van hoëvlak-kommunikasie kan trotseer.

Dit is nie al waarvoor Afrikaans bestem is nie. Afrikaans mag nie ’n linguistiese bonsai word nie. Dit moet kan groei en skadu aan die volle taalgemeenskap kan gee. Dit moet sy ontwikkeling voortsit om in die hoë én die lae funksies gebruik te kan word.”

Lees die volledige toespraak hier.

Hartlik geluk aan prof. Gouws en baie dankie vir die groot bydrae tot Afrikaans se vrugte en takke.

 

Die Wysigingswetsontwerp op Outeursreg seil voort

Die Portefeuljekomitee vir Handel en Nywerheid het tydens ’n komiteevergadering op 8 Junie, wat daarná bekragtig is op 10 Junie, die hersiene weergawe van die Wysigingswetsontwerp op Outeursreg aanvaar. Daar was komiteelede wat ’n mosie ingedien het dat die wetsontwerp verwerp en herskryf moet word, maar die meerderheidstem het die saak beklink en die wetsontwerp gaan nou na die Nasionale Vergadering met die komitee se aanbeveling dat dit bekragtig word.

Dit is ’n terugslag vir die skeppende bedrywe aangesien slegs geringe veranderinge aan die kommerwekkende wetsontwerp gemaak is, ten spyte van soveel jaar se beraadslaging, belanghebbendes se voorleggings, en selfs presidensiële ingrype.

Die Kopieregkoalisie, waarvan PEN Afrikaans deel vorm, het ná die vergadering die volgende laat hoor:

In ’n onlangse verklaring het die Uitgewersvereniging van Suid-Afrika (PASA) ’n uiters problematiese aspek van die wetsontwerp belig, naamlik die gebrek aan ’n impakstudie. PASA het daarom reeds jare gelede aan PwC opdrag gegee om ’n impakstudie te doen. PwC se bevindings dui op groot verliese vir die uitgewersbedryf, en by implikasie vir skrywers. Lees PASA se verklaring hier: https://www.litnet.co.za/press-release-no-impact-assessment-underlying-the-economically-destructive-copyright-amendment-bill/

 

Maandelikse resensie-oorsig

Klik hier vir ons oorsig van Afrikaanse resensies wat in Mei 2022 verskyn het en digitaal beskikbaar is. Hierdie oorsigte sluit boekbesprekings, boekgesprekke en voorlesings in wat op die radio of TV uitgesaai is.

Die resensies wat in die jongste uitgawe van Tydskrif vir Letterkunde verskyn het, is hierdie keer weer ingesluit. Lekker lees!

Indien jy weet van ander gerekende publikasies wat ook Afrikaanse resensies en boekgesprekke plaas en dit digitaal beskikbaar maak, laat weet asseblief na penafrikaans@gmail.com.

Ons wil graag elke maandelikse oorsig so volledig moontlik maak.

 

Nuwe Afrikaanse boeke in Junie 2022

Baie geluk aan ons lede wat hierdie maand nuwe boeke op die rakke het. Die publikasielyste kan hier in Excel-formaat afgelaai word.

 

Ten slotte:

 • Baie welkom aan Hannes Pieterse wat onlangs as lid aangesluit het.
 • Ons beste wense vergesel die skrywers wat tans die skrywersresidensie meemaak wat ons saam met die Jakes Gerwel Stigting aanbied. Mag die skryftyd by die Paulet-huis op Somerset-Oos ’n hoogtepunt wees.

Vriendelike groete
Catrina Wessels
Bestuurder: PEN Afrikaans

ATKV-Skryfskool 6 – 10 Junie 2022

Wednesday, May 25th, 2022

 

Vakgroep Afrikaans en Nederlands, NWU

 

Winterskool weer met trots in 2022 aangebied

’n Volle 37 jaar nadat die eerste Herfsskryfskool op Potchefstroom aangebied is (in April 1985), maak die ATKV-Skryfskool van die Noordwes-Universiteit steeds so – met ’n Winterskool.

Dosyne gevestigde skrywers het oor die jare hier ’n wegspringplek of hupstoot vir hul loopbane kom vind. Van 6 tot 10 Junie 2022 bied die ATKV-Skryfskool weer so ’n skolingsgeleentheid aan opkomende woordsmede op die NWU-kampus in Potchefstroom.

Soos in die verlede kom gee bekroonde skrywers wat ook boeiende geselsers is, inspirasie en wenke aan dié wat die leer wil klim as skrywers van verhale en gedigte.

Die hartklop van die Winterskool is die werkwinkels waartydens kursusgangers kan slyp aan die pennevrugte wat hulle by inskrywing moet voorlê. Ook hier neem gevestigde skrywers die leiding.

’n Ander sterkpunt van die Winterskool is dat kursusgangers uit die spreekwoordelike perd se bek kan hoor wat uitgewers verwag van skryfwerk wat die paal by manuskripkeurders behoort te haal. In 2022 kom maak verteenwoordigers van die Afrikaanse hoofstroomuitgewers weer ’n draai by die Winterskool.

Wou jy nog altyd eerstehands uitvind wat ’n stuk kreatiewe skryfwerk goed maak? Skryf dan in om die Winterskool 2022 (teen ’n 2019-prys!) by te woon. Die sluitingsdatum vir inskrywings is 27 Mei 2022.

Kom in aanraking met Kobie van Aswegen (sekretaresse) van die ATKV-Skryfskool vir meer inligting: kobie.vanaswegen@nwu.ac.za; tel. 018 299 1783.

Skakel met Thys Human, direkteur van die ATKV-Skryfskool, vir onderhoude: thys.human@nwu.ac.za; tel. 018 299 1782.

PEN Afrikaans. Nuusbrief: Mei 2022

Monday, May 16th, 2022

Beste lede en vriende van PEN Afrikaans

Sedert ons vorige nuusbrief is die Afrikaanse medialandskap armer gelaat weens die heengaan van die bekende en geliefde spotprenttekenaar, Fred Mouton.

“Al sy kollegas het kosbare herinneringe aan hierdie saggeaarde mens wat soveel insig in die mensdom gehad het. Ons vier sy nalatenskap. Hy het voorwaar ’n reuse-bydrae in ons publikasies gelewer om ons land en wêreld se geskiedenis te help dokumenteer,” sê Henriëtte Loubser in hierdie berig met huldeblyke van sy redakteurskollegas.

Fred Mouton was ikonies soos Tafelberg, aldus dié huldeblyktekening deur dr. Francois Verster wat ons met sy vergunning hier insluit.

 

Wenverhale: Toegang

Toegang, ’n kortverhaalkompetisie wat PEN Afrikaans met die ondersteuning van PEN International aanbied, het ’n ryke oes van 290 inskrywings gelok. Dankie aan ons beoordelaars wat hul groot taak onlangs voltooi het. Ons sien uit daarna om die nuus oor die wenners te deel.

Die top-5 verhale sal vanaf volgende week op LitNet gepubliseer word en sal ook mettertyd as ePDF’s van ons webwerf aflaaibaar wees. Dankie aan LitNet wat as ons publikasievennoot die verhale met ’n wye gehoor gaan help deel.

Daar sal ook op LitNet bekend gemaak word watter van die top-5 as die drie wenverhale aangewys is. Die skrywers van daardie verhale sal elk ’n kontantprys ontvang, ’n eksemplaar van PEN International: An Illustrated History, en kan uitsien na voorlesings van hul verhale op RSG se Kortom.

 

Suksesvolle aansoekers vir skrywersresidensie aangekondig

 

Die Jakes Gerwel Stigting en vennote PEN Afrikaans, PEN Nederland en PEN South Africa is trots om die name bekend te maak van die ses skrywers wat hul gesogte skrywersresidensie vanjaar sal bywoon.

Dié maandlange skrywersresidensie, wat hierdie jaar van 6 Junie tot 3 Julie sal plaasvind, word vir die vierde keer aangebied in die Jakes Gerwel Stigting se 197-jaar-oue Paulet Huis in Somerset-Oos in die Oos-Kaap.

Aansoeke is in vorige jare beperk tot lede van PEN Afrikaans, maar vanjaar is lede van PEN South Africa en PEN Nederland ook genooi om aansoek te doen. Die groter diversiteit onder deelnemers vergroot die potensiaal vir literêre kruisbestuiwing en behoort stimulerende gesprekke te verseker in Paulet Huis se elegant gemeubileerde eet-, sit- en leeskamer of in die lowerryke tuin.

Theo Kemp, uitvoerende direkteur van die Stigting, is entoesiasties oor vanjaar se groep, die eerste suksesvolle aansoekers onder die uitgebreide skrywersresidensie-aanbod, wat behels dat die Jakes Gerwel Stigting en PEN Afrikaans elke tweede jaar hande sal vat met twee nuwe sentrums wat onder die koepel van PEN International val.

Hy verduidelik: “Die doel van die projek is om skrywers – opkomend of gevestig – die kans te gee om aan hul daaglikse verantwoordelikhede te ontsnap en voltyds aan hul manuskripte te kan werk. Daar is geen mentorskap betrokke by hierdie residensie nie, so skrywers werk en vorder teen hul eie pas. Ons sien baie uit daarna om hierdie uitgelese groep vanjaar by die Paulet Huis te verwelkom en ons wens hulle ’n wonderlik produktiewe verblyf toe.”

Lees by hierdie skakel meer oor die suksesvolle aansoekers.

 

PEN Afrikaans se verklaring oor die afskaling van aktualiteitsdekking op RSG

Die programaanpassings wat RSG sedert die begin van April in werking gestel het, verteenwoordig ’n drastiese verskraling van die openbare uitsaaier se voorheen sterk aktualiteitsaanbod en word deur ’n groot aantal luisteraars en joernaliste betreur.

Die program Monitor is met ’n uur verkort, en in die proses tot ’n tydgleuf beperk waartydens klaarblyklik minder luisteraars ingeskakel is (06:00 – 07:00). Die program Praat saam, waarvan Lynette Francis-Puren die aanbieder was, is van die lug verwyder.

Hierdie programme se enorme bydrae, oor dekades heen, tot die openbare diskoersvoering oor aktuele sake in Afrikaans is sedert die aankondiging van die programveranderings deur verskeie kommentators belig.

RSG se nuwe ontbytprogram, Op en wakker, wat sedert 4 April uitgesaai word, is gemik daarop om vermaak te verskaf, oftewel programaanbod op ligter trant as die bydraes oor aktuele sake wat voorheen lugtyd gekry het.

PEN Afrikaans is as skrywersorganisasie gemoeid met die stand van ook die Afrikaanse joernalistiek, wat natuurlik radiojoernalistiek insluit.  Radio is en bly die toeganklikste medium om feite en nuus aan ’n enorme aantal mense te lewer. ’n Radio is relatief goedkoop en nasionale uitsendings dek die grootste deel van ons land; om radio te luister is boonop gratis.

In ’n tyd waarin vals inligting soos ’n pandemie op die sosiale media versprei, is toegang tot gekontroleerde feite en ingeligte gesprekvoering in alle landstale noodsaaklik.

Die openbare diskoers oor aktuele sake in Afrikaans is ’n gevoelige slag toegedien met RSG se afskaling van hul aktualiteitsprogramme. Hierdie slag is, met inagneming van die groter medialandskap waarbinne koerante se drukoplae kwyn of verdwyn, en aanlyn nuusplatforms dikwels van betaalmure gebruik maak, des te meer gevoelig.

Herman Wasserman se pas gepubliseerde boek Disinformation in the Global South toon dat talle selfoonnetwerke en -kontrakte die sosiale media goedkoop, soms gratis, aan mense bied, terwyl toegang tot feiteblaaie dikwels nog duur data verg – vir baie nuusverbruikers ʼn struikelblok tot sulke gratis toeganklike nuusplatforms.

Om verskeie redes, waaronder die gebrek aan redaksionele kontrole en verantwoordbaarheid uitstaan, is die sosiale media geen alternatief vir wat hier verlore gegaan het nie.

Teen hierdie agtergrond betreur PEN Afrikaans die nasionale uitsaaier se besluit om weg te doen met die genoemde program en programdeel wat oor jare as gerekende en gewilde bakens van verslaggewing en gesprekvoering gevestig is. Dit is programme wat in die verlede ’n belangrike rol gespeel het in die oordra van kiesersinligting in die aanloop tot en tydens verkiesings, in die analiseer van politieke en maatskaplike vraagstukke van die dag, en sodoende in die bemagtiging van Afrikaanssprekendes.

Dit is verder kommerwekkend dat daar geen openbare raadpleging of gesprek met RSG-luisteraars was voordat die programaanpassings gemaak is nie. Volgens RSG se sakebestuurder is die veranderinge ook deur geen vooraf marknavorsing onderlê nie.

As ’n openbare uitsaaier het RSG ’n unieke en belangrike mandaat in diens van die publiek, en daardie mandaat behoort met erns en omsigtigheid benader te word. RSG se bydraers, aanbieders en luisteraars verdien dit.

 

 

Hierdie stellingname is hier op ons webwerf beskikbaar. Deel dit gerus indien jul daarmee saamstem.

Let asseblief daarop dat RSG op 9 Mei ’n vraelys beskikbaar gemaak het om luisteraarsterugvoer in te win oor RSG se inhoud. Die vraelys neem ongeveer 10 minute om te voltooi. Ons moedig ons lede en ander belangstellendes aan om van hierdie geleentheid gebruik te maak om hul voor- en afkeure met die RSG-bestuur te deel. Die meningspeiling is hier beskikbaar: https://www.rsgplus.org/vraelys/

 

Pryswenners: UJ-pryse en Akademiepryse

Sedert ons vorige nuusbrief is die wenners aangekondig van verskeie van die groot literêre pryse waarvoor Afrikaanse skrywers in aanmerking kom.

Baie geluk aan die wenners van die 2022 UJ-pryse.

 • S.J. Naudé ontvang die UJ-prys vir sy tweede kortverhaalbundel, Dol heuning.
 • Ashwin Arendse en Frederik de Jager ontvang gesamentlik die UJ-debuutprys: Arendse vir sy digbundel Swatland en De Jager vir sy essays en rubrieke in Man op ʼn fiets êrens heen.

 

Die Raad van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het ook die wenners van die gesogte Akademiepryse bekend gemaak.

 • Die Hertzogprys vir Prosa gaan vanjaar aan S.J. Naudé vir Dol heuning. 
 • Die Eugène Maraisprys vir Poësie word toegeken aan Ashwin Arendse vir Swatland
 • Die Eugène Maraisprys vir Prosa word toegeken aan Frederik de Jager vir Man op ʼn fiets êrens heen.
 • Die Scheepersprys vir Jeugliteratuur word toegeken aan Fanie Viljoen vir Offers vir die vlieë.
 • Die Alba Bouwerprys vir Kinderliteratuur gaan aan Jaco Jacobs vir Die boekwinkel tussen die wolke.
 • Prof. H.P. van Coller ontvang die N.P. van Wyk Louwmedalje. Dit word toegeken vir ’n persoon se skeppende bydraes tot die ontginning, organisasie en volgehoue uitbouing van ʼn vertakking of vertakkings van die geesteswetenskappe.
 • Die Protea Boekhuisprys word toegeken aan Carel van der Merwe vir Kansvatter: Die rustelose lewe van Ben Viljoen.

Baie geluk aan al die wenners en aan die benoemdes. Die volledige inligting is hier beskikbaar.

 

Maandelikse resensie-oorsig

 

Klik hier vir ons oorsig van Afrikaanse resensies wat in April 2022 verskyn het en digitaal beskikbaar is. Hierdie oorsigte sluit boekbesprekings, boekgesprekke en voorlesings in wat op die radio of TV uitgesaai is.

Dit is ’n plesier om vanaf hierdie keer ook boekeinhoud van SARIE-tydskrif en sarie.com te kan insluit. Dankie aan SARIE se boekeredakteur, Phyllis Green, en aan al die ander bydraers tot hierdie maandelikse oorsig.

Indien jy weet van ander gerekende publikasies wat ook Afrikaanse resensies en boekgesprekke plaas en dit digitaal beskikbaar maak, laat weet asseblief na penafrikaans@gmail.com.

Ons wil graag elke maandelikse oorsig so volledig moontlik maak.

 

Nuwe Afrikaanse boeke in Mei 2022

Baie geluk aan ons lede wat hierdie maand nuwe boeke op die rakke het. Dit sluit in Carien Smith se debuutkortverhaalbundel, Bot, en Rudie van Rensburg se nuwe spanningsroman, Monster.

Die publikasielyste kan hier in Excel-formaat afgelaai word.

 

Nuwe lede

Die volgende nuwe lede het sedert ons vorige nuusbrief aangesluit en ons heet hulle graag ook hier welkom:

Mellet Moll
Theolla Langenhoven

Vriendelike groete
Catrina Wessels
Bestuurder: PEN Afrikaans

Onderhoud met Maryke van Velden. (Oude Leeskamer, Stellenbosch)

Wednesday, May 4th, 2022

 

Ná die inwyding op 20  April 2022 van ʼn besonderse kultuursentrum op Stellenbosch gesels Maryke van Velden met Marlise Joubert oor hierdie indrukwekkende projek van die Jannie Mouton Stigting. Ter agtergrond: Die perseel wat die Oude Leeskamer huisves, is reeds oor jare heen deur verskeie instansies gebruik; onder andere as landdroskantoor, skool, woonhuis, leesklub byeenkomste, argitekkantore, ensovoorts. In 2017 het die Oude Leeskamer die besit van die Jannie Mouton Stigting geword. Jannie Mouton het ruim bygedra toe die jaarlikse Versindaba feeste begin is. Daaruit het die Versindaba webblad mettertyd ontstaan.

 

Maryke van Velden en Mev. Deidré Mouton tydens die openingsaand

 

Marlise Joubert: Maryke, baie geluk aan die span by die Jannie Mouton Stigting met die opening van ʼn besonderse kultuursentrum so in die historiese hart van Stellenbosch. Kan jy miskien vertel wat Jannie Mouton beoog het met hierdie kompleks en waarom? Watter rol vervul jyself by hierdie kultuursentrum?

Maryke van Velden: Marlise, die visie vir die Oude Leeskamer is om ʼn toonaangewende erfenisbate te word. Dit word ‘n nuwe tuiste vir Jannie Mouton se eie boek-en kunsversamelings, wat ‘n soort fondasie vorm vir uitbreiding: beide op materiële wyse, maar ook as ‘n platform vir ontluikende Suid-Afrikaanse skrywers en kunstenaars. Die fasiliteit bestaan uit vyf spesiale ruimtes, naamlik Jannie se Leeskamer, ‘n kunsgalery, ʼn skrywerswoonstel, die Jannie Mouton Stigting se kantore en De Eetkamer restaurant. Ekself dien as kreatiewe bestuurder by die Oude Leeskamer. Dit sluit onder meer die beplanning en beheer van uitstallings in.

 

 

MJ: Wat behels Jannie se Leeskamer alles? Hoe groot is die persoonlike versameling? Kan dit op enige dag gratis besoek word vir navorsing of dalk vir ʼn paar leesure? Ek was nogal verstom oor die hoeveelheid digbundels in die versameling, wat my ook bring by die vraag of hierdie versameling konstant uitgebrei sal word met die jongste publikasies in die verskillende genres? Was Jannie Mouton ʼn groot liefhebber van Afrikaanse poësie?

MvV: Jannie se Leeskamer is ‘n pragtig gerestoureerde lokaal wat Jannie Mouton se lewenslange passie vir lees en vir boeke beklemtoon. Besoekers kan dit benut as stil leesruimte, of vir navorsingsdoeleindes. Die versameling bestaan uit 3000+ boeke, wat, as dit teenmekaar gestapel is, meer as 100m in bestek neem! En dit brei steeds stelselmatig uit. Jannie Mouton se groot liefde lê by Afrikaanse letterkunde, wat ook verklaar waarom die grootste gedeelte van sy versameling uit romans en uit digbundels bestaan. Hy het dikwels gedigte voorgelees aan familielede, of gaste by sy huis. Jannie se Leeskamer is oop vir die publiek op Dinsdae tot Saterdae-oggende.

 

Oude Leeskamer

Kunsgalery. vlnr: “Ingrid Jonker 1” deur Susqya Williams, “Untitled (Ecstacy 7)” van Wim Botha, “Crossroads” van Willie Bester.

 

MJ: Vertel ons meer oor die kunsgalery waar daar tans, as ek reg verstaan, skilderye hang wat uit Jannie Mouton se persoonlike versameling kom. Wat is die visie daarvoor? Sou kunstenaars in die toekoms ook hulle eie werke kan uitstal om te verkoop?

MvV: Die tentoonstelling wat tans wys (die eerste een by die Oude Leeskamer) is getiteld fonds|vonds, en sluit ‘n verskeidenheid van Suid-Afrikaanse werke van ouds in, asook kontemporêre werke. Die konseptuele vertrekpunt vir hierdie tentoonstelling is uit Jannie Mouton se boekversameling opgediep; kunswerke wat uitgestal word, sluit teks in, óf tree in gesprek met bepaalde temas uit die boeke. Daar is twee baie spesiale werke (een skildery en een tapisserie) wat met vergunning geleen is uit Jannie Mouton se persoonlike versameling. Trouens, hierdie twee werke was voorheen in sy leeskamer by sy huis. Die uitstalling sluit aan by die algehele visie van die Oude Leeskamer galery: om visuele kuns in Suid-Afrika te bevorder en te ondersteun. Uitstallings (groep- of solo-) duur elk een kwartaal lank en word rondom temas saamgestel. Jannie Mouton se persoonlike kunsversameling sal in die toekoms ook in die fasiliteit se kunsargief bewaar word.

 

Skrywerswoonstel

 

MJ:  En dan is daar ook die Skrywerswoonstel wat enige skrywer se droom is om te benut. Ek sal graag wil weet hoe die keuring vir die gebruik daarvan sal geskied. Wat is beskikbaar in die woonstel? Kan skrywers byvoorbeeld aansoek doen om daar te werk. Of om klaar te skryf aan gedigte of ‘n prosawerk. Wat is julle riglyne of kriteria? Is dit vir ongepubliseerde of gevestigde skrywers bedoel? Word aansoekers gekeur deur ‘n paneel en volgens ‘n voorlegging?

MvV: Ja, die Oude Leeskamer se splinternuwe Skrywerswoonstel is ‘n geweldige aanwins. Ons is opgewonde om dit binnekort vir die skrywerspubliek te open. Die lokaal is geskep om as korttermyn woonplek te dien vir skrywers om sonder onderbreking skeppend te kan skryf in die afgesonderde en inspirerende ruimte van die Oude Leeskamer. Die woonstel sluit in slaapgeriewe, ‘n badkamer, ‘n skryftafel en ‘n klein kombuisarea. Jannie se Leeskamer sal natuurlik ook bedags beskikbaar wees vir die skrywersgas om te benut, asook ons binnehof. Vergunning van gebruik vind op uitnodigingsbasis plaas. Fyner riglyne vir die gebruik van die skrywerswoonstel moet nog bepaal word.

 

In die Oude Leeskamer

 

MJ: Hierdie kompleks met die groot oop binnetuin tussen die kunsgalery en De Eetkamer restaurant daarnaas maak uiteraard voorsiening vir heelwat ander kultuuraangeleenthede. Oorweeg julle enigsins iets soos boekbesprekings, boekpraatjies, konserte, voorlesings, opvoerings en dies meer? Kan jy miskien ook kontakbesonderhede hier aangee, indien kunstenaars of skrywers julle wil nader vir meer besonderhede?

MvV: Dit is korrek, ja. Die binnehof is ‘n lieflike ruimte. Hierdie ruimte word hoofsaaklik benut deur die restaurant, De Eetkamer. Ons sien wel uit daarna om verskeie dele van die fasiliteit aan te wend vir skrywersgesprekke, boekbekendstellings, werkswinkels, voorlesings en so meer. Navrae kan gerig word aan Maryke Van Velden, by maryke@oudeleeskamer.org. Ons webblad sal ook binnekort aktief wees, waarop meer inligting verkry sal kan word.

 

MJ: Baie dankie, Maryke. Mag hierdie sentrum nog diep spore trap in ons Afrikaanse letterkunde, ʼn ruimte vir ontmoetings en kreatiwiteit.

 

 

PEN Afrikaans. Nuusbrief: April 2022

Monday, April 18th, 2022

Beste lede en vriende van PEN Afrikaans

Ons dink aan ons landgenote wat deur die verwoestende oorstromings in KwaZulu-Natal geraak word en spesifiek dié wat geliefdes tydens die stormramp verloor het. Talle persone word nog vermis. Die dodetal styg steeds soos daar gesoek word na persone wat deur die water meegesleur is.

 

In memoriam

Die afgelope maand was daar ook hartseer nuus oor die heengaan van verskeie geliefde bevorderaars en beoefenaars van Afrikaanse skryfkuns.  In ’n boodskap hieroor skryf ons voorsitter, Bernard Odendaal:

“‘Die afdraand van die dag is kil. Hoe skielik het dit aand geword?’ klink die digterlike woorde van Olga Kirsch in ’n mens op. Maar ook: “Metafore gloei in stille heldedade,” soos mededigter Joan Hambidge, by wyse van ’n toespeling op een van Johan van Wyk se digbundeltitels, êrens skryf. Ons vier hulle skeppende lewens, in samehorigheid met hulle geliefdes in hierdie tyd van beproewing.”

Ons betuig ons meegevoel aan die naasbestaandes van:

 • Prof. Jacques van der Elst: ’n gerekende akademikus en taalkenner wat ’n belangrike bydrae gemaak het tot die bevordering van Afrikaans, onder meer in sy hoedanigheid as voormalige uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en die Afrikaanse Taalraad. Lees hier meer.
 • Derick van der Walt: die skrywer van deernisvolle jeugboeke soos Willem Poprok en Lien se lankstaanskoene. “Dit is hartseer om te dink dat daar nie nog ’n Derick van der Walt-titel êrens in ’n pyplyn is nie. Hy laat ’n groot leemte in die Afrikaanse jeug- en jongvolwassenefiksiewêreld én breër. Hy kon vir almal skryf en het ook,” skryf Magdel Vorster in ‘n huldeblyk wat hier beskikbaar is.
 • Ronel Nel: vryskutjoernalis, digter, romansier en kinderverhaalskepper. Sy was onder meer die tydskrif Rooi Rose se kuns- en boekeredakteur. Nadine Petrick bring hier hulde aan haar.
 • Johan van Wyk: digter, dramaturg, prosaïs en literator. “’n Enorme verlies. ’n Uitsonderlike talent,” skryf Joan Hambidge hier.
 • De Waal Venter: ’n veelsydige woordkunstenaar wat veral as digter bekendheid verwerf het, maar ook jeugverhale, kortverhale en radiodramas geskryf het. Hy het ook die Afrikaanse letterkunde verryk met sy vertalings van poësie uit die wêreldletterkunde. Lees Nini Bennett se huldeblyk hier.

De Waal Venter was sedert die totstandkoming van PEN Afrikaans ’n getroue lid van ons vereniging. Ons het verlede maand Wêreldpoësiedag herdenk deur ’n aanhaling van hom te deel.

Oorlog in Oekraïne

Die oorlog in Oekraïne woed voort. Beriggewing wys enorme verliese en skokkende wandade, met oorlogslagoffers wat nou al by die tienduisende trek. Luidens berigte beskou Poetin die vredesonderhandelinge met Oekraïne as “doodgeloop”.

Die Suid-Afrikaanse regering hou jammerlik voet by stuk dat hul nie die oorlog kan veroordeel of kant kies nie en het al herhaaldelik in internasionale forums buite stemming gebly hieroor.

PEN Afrikaans betreur die volgehoue versuim van die nasionale regering om standpunt teen Poetin se oorlog in te neem. Suid-Afrika behoort Rusland se optrede ten sterkste te veroordeel, in die openbaar en op die wêreldverhoog.

Ons sluit hier PEN Ukraine se jongste nuusbrief in.

 

In the village of Kapytolivka in the Kharkiv region, Russian occupiers detained the writer and volunteer Volodymyr Vakulenko and his son. Volodymyr’s ex-wife says the reason lies in the writer’s pro-Ukraine stance. He was last reachable on 7 March. We are calling upon all of you to talk and write about his case on all possible platforms. Words are also weapons.

 

 •  Russia continues to commit war crimes and kill Ukrainian civilians. In the eastern and southern parts of Ukraine, Russia is launching missile, air and artillery strikes on cities and villages. On April 8, in striking the Kramatorsk railway station — the central hub for migrants from Donetsk and Luhansk regions — Russia killed at least 57 people, and 109 were wounded.
 • Evidence of war crimes by the Russian occupiers continues to be recorded in the newly liberated Kyiv, Chernihiv and Sumy regions. Horrifying photos of dead residents of the Kyiv region, whose bodies were left on the streets, or hastily buried, continue to shock Ukrainians and the rest of the world. The “special operation” of the Russian troops is quite literally a genocide of the Ukrainian people.
 • In liberated Irpin, evidence emerged that Russians had destroyed the Writers’ Creativity House, where famous Ukrainian writers used to work and live. In Borodianka, Russian soldiers damaged a monument to Ukrainian poet Taras Shevchenko. In the ancient city of Chernihiv, the Russian occupiers committed more than 20 crimes against cultural heritage, including ancient cathedrals, ramparts and a citadel.
 • In Mariupol, the Russian invaders organised a collection point for the bodies of their victims, and are using mobile crematoria to hide their war crimes. Russia has left overwhelming evidence of torture, indiscriminate murder, rape and plunder in Bucha and other Kyiv region cities. The Kremlin is now hiding evidence of its war crimes in Mariupol, where, according to authorities, Russians killed over 10000 civilians.
 • According to Ukraine’s Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk, 1,700 Ukrainians are currently being held by Russia and pro-Russian separatists. President Zelensky said hundreds of thousands of citizens in occupied regions had been deported to Russian concentration camps.

 

 •  Since the beginning of the Russian invasion, thousands of Ukrainian civilians have been killed, among them at least 186 children. More than 344 children have been injured. The war has already produced over 4.5 million refugees. More than half of Ukraine’s children have been displaced after one month of war.
 • On March 29, the poet Nadia Agafonova was killed as a result of a Russian airstrike of Mykolaiv. On the same day, 23-year-old author Dmytro Yevdokymov was killed while defending Ukraine.
 • Here is a list of Ukrainian cultural figures killed since the Russian Federation began their full scale war.

 

 •  On April 2, journalist Yevhen Bal died in Melekine near Mariupol. On March 18, he had been arbitrarily detained by Russian soldiers. Yevhen’s house was raided and he was tortured. Severely beaten, he was released three days later. The death of Yevhen Bal is a direct consequence of the injuries inflicted by his captors. Yevhen died six days short of his 79th birthday. Bal was the author of numerous reports about the war in Ukraine, a writer, and a volunteer.
 • On April 3, in Nova Kakhovka, the Russian occupiers abducted a local journalist and writer, the editor of the online publication Nova Kakhovka City Oleksandr Hunko. Prior to that, his apartment was searched. A few hours earlier, Nova Kakhovka.City had published a report about the forced dispersal of a pro-Ukrainian rally in the occupied city.
 • On April 11, it emerged, that the Russians had killed the video engineer of Chernihiv regional TV channel “Dytynets” Roman Nezhyborets.
 • Find out more about Russian crimes against the media in Ukraine in our report.

 

Today in Ukraine there is no photographer whose work would not carry the warning “Sensitive content”. Under bombs, missiles and cluster munitions, these people are documenting the unimaginable brutality of the Russian army that launched a full-scale war against Ukraine on February 24, 2022. They also show the heroic deeds of every Ukrainian.

In this article, PEN Ukraine introduces some of the extraordinary photographers who are risking their lives to tell the world the truth about this war.

 

 

 We continue a series of conversations #DialoguesOnWar, where Ukrainian and foreign intellectuals talk about the experience of the war and share their own observations:

 

 PEN Ukraine launched one page with the latest news and materials on Russia’s war against Ukraine with information on the situation in Ukraine, links on important materials and information resources, petitions, addresses, the list of editions about Ukraine to read in English, and books by Ukrainian authors recommended for translation. The page is being continuously updated with the latest news and links. Go to the page and share with colleagues: war.pen.org.ua.

 

RSG en Sanlam se radiodrama-skryfkompetisie aangekondig

Die RSG Sanlam Radiodrama-skryfkompetisie is vanjaar 26 jaar oud. Dié jaarlikse kompetisie kan bestempel word as die oudste dramakompetisie in Suid-Afrika wat Afrikaanse radiodrama bevorder en bekroon. Die kompetisie het oor dekades die Afrikaanse kunstebedryf gevoed, en werk geskep vir skrywers, akteurs en regisseurs.

Die totale prysgeld beloop vanjaar R115 000. Die skrywer van die wendrama ontvang R50 000, die naaswenner R25 000 en die drama wat die derde plek beklee, verdien R15 000. Die wenner in die kategorie Jong Skrywer (jonger as 30 jaar) sal ook R15 000 ontvang. ’n Bykomende merieteprys van R10 000 word toegeken vir ’n drama met belofte wat nie vir die skrywer daarvan een van die eerste vier pryse kon opraap nie.

Die sluitingsdatum vir inskrywings is Maandag 1 Augustus 2022. Inskrywings kan per e-pos gestuur word na radiodrama@rsg.co.za. Raadpleeg die handleiding vir die teksformaat, reëls asook inskryfvorm. Die handleiding is onderaan hierdie webblad beskikbaar om af te laai. Belangstellendes kan hier na ’n slypskool luister.

 

Kortlyste aangekondig: UJ-pryse 2022

Baie geluk aan die skrywers wat die kortlyste vir die 2022 UJ-pryse gehaal het.

Die UJ-pryse vir Afrikaans word sedert 2000 jaarliks toegeken aan skrywers van uitsonderlike Afrikaanse boeke. Die UJ-prys vir Afrikaans is ’n oop kategorie vir boeke van enige genre wat in Afrikaans geskryf is deur niedebutante en wat verskyn het tussen 1 Januarie en 31 Desember van die voorafgaande jaar, terwyl die UJ-debuutprys geoormerk is vir debute. Altesaam 86 titels is ingeskryf waaronder 20 debute.

Lees die volledige persverklaring hier.

 

Die verskraling van RSG se aktualiteitsaanbod

Veranderinge aan RSG se programme, veral die oggendprogram, het die afgelope paar weke tot ontsteltenis gelei onder diegene wat dié openbare uitsaaier se sterk aktualiteitsaanbod op prys gestel het. Die program Monitor is met ’n uur verkort en die program Praat saam, waarvan die gerekende joernalis Lynette Francis die aanbieder was, het van die lug verdwyn.

PEN Afrikaans is as organisasie gemoeid met die stand van die Afrikaanse joernalistiek, wat natuurlik radiojoernalistiek insluit.  Verskeie van ons lede is joernaliste en kommentators. Vernuwing is in ’n vinnig veranderende wêreld ’n gegewe en selfs ’n lofwaardige mikpunt. Dit verg egter ’n verbeeldingsprong om die wegdoen met hierdie prominente en toeganklike gespreksruimtes oor aktuele kwessies nie ook as ’n verlies vir die openbare diskoers in Afrikaans te sien nie.

In ’n meningstuk vir Rapport skryf Pieter Malan: “RSG behoort nie net aan Afrikaanse mense in hierdie land nie. RSG ís ons. Geen stasie kan doen wat RSG doen nie – ’n allegaartjie van programme wat ’n mens alles gee van opera en slim professore wat weet waarom geitjies teen mure kan uitloop tot sterrekundiges wat geheime van die heelal verstaan. En belangrikste van als: Luisteraars kan vertel wat in die wêreld aangaan – in diepte. Nuus en aktualiteit is die ruggraat van ’n openbare uitsaaier.”

Ook Ivor Price betreur die afskaling van die aktualiteitsaanbod in ’n meningstuk. Hy skryf:
Monitor sowel as Praat saam was dekades lank die hoeksteen van openbare diskoers in die Afrikaanse leefwêreld. Die aanbieders en regisseurs het luisteraars deur die oorgang van apartheid na demokrasie gehelp, en soos ’n getroue lewensmaat gehelp om ingeligte besluite oor hul lewens, die land en die wêreld te maak. Wat nou daarvan oorgebly het, is die ekwivalent van ’n biertent by ’n kunstefees. Dit gaan lekker jolig, maar daar is helaas geen diepte nie.”

 

Maandelikse resensie-oorsig


Klik hier vir ons oorsig van Afrikaanse resensies wat in Maart 2022 verskyn het en digitaal beskikbaar is. Hierdie oorsigte sluit boekbesprekings, boekgesprekke en voorlesings in wat op die radio of TV uitgesaai is.

Indien jy weet van ander gerekende publikasies wat ook Afrikaanse resensies en boekgesprekke plaas en dit digitaal beskikbaar maak, laat weet asseblief na penafrikaans@gmail.com.

Ons wil graag elke maandelikse oorsig so volledig moontlik maak.

 

Nuwe Afrikaanse boeke in April 2022

Baie geluk aan ons lede wat hierdie maand nuwe boeke op die rakke het. Dit sluit in: Christelle van Rooyen-Wessels, Grant Jefthas, Nerine Ahlers en Wendy Maartens.

Die publikasielyste kan hier in Excel-formaat afgelaai word.

 

Nuwe lede

Ons sê ten slotte hartlik welkom aan die volgende nuwe lede:

Beryl Botman
Cecilia Hofmeyr
Diana Ferrus
Didi Potgieter
Elodi Troskie
Emelda Nel
Helené Bestbier
Hendie Grobbelaar
Jaco van der Merwe
Jacques Wessels
Jason Demetri Hartman
Karel Willemse
Naomi Meyer
Pieter Odendaal
Susann Louw
Tanja Joubert

Ons is bly dat julle besluit het om aan te sluit.

Vriendelike groete
Catrina Wessels
Bestuurder: PEN Afrikaans

PEN Afrikaans. Nuusbrief: Maart 2022

Wednesday, March 16th, 2022

 

Beste lede en vriende van PEN Afrikaans

Sedert ons vorige nuusbrief het inskrywings gesluit vir die kortverhaalkompetisie wat ons vanjaar met die ondersteuning van PEN International aanbied en ons het ’n volle 290 inskrywings ontvang. Dankie vir die inskrywings en die belangstelling en sterkte aan die beoordelaars met hul groot taak. Die wenners sal nie voor Mei aangekondig word nie. Hou gerus ons webwerf, nuusbrief en sosialemedia-platforms dop.

Aansoeke vir die skrywersresidensie wat ons saam met die Jakes Gerwel Stigting aanbied, sluit 18 Maart. Lees hier meer oor hierdie besonderse geleentheid.

 

Verwikkelinge in Oekraïne

Die wêreld kyk saam met skok en afgryse na die verwikkelinge in Oekraïne. PEN Afrikaans veroordeel Poetin se oorlog ten sterkste en vind dit uiters betreurenswaardig dat die Suid-Afrikaanse regering gekies het om buite stemming te bly in die spesiale resolusie wat voor die Verenigde Nasies gedien het en waardeur lande hul stemme kon voeg by die veroordeling van dié militêre aggressie. Ons sluit ons stellingname hieroor onder in. Dit is ook hier op ons webwerf in Engels beskikbaar. Deel dit gerus.

 

 

PEN Afrikaans betreur die besluit van die Suid-Afrikaanse regering om buite stemming te bly in die spesiale resolusie wat gister, 2 Maart 2022, voor die Verenigde Nasies se Algemene Vergadering gedien het.

Om te kies om stil te bly in plaas daarvan om ons stem te voeg by die dringende beroep op Poetin om onmiddellik die militêre inval en aanval van Oekraïne te staak, is ’n onhoudbare morele posisie terwyl ’n sinnelose oorlog woed wat mense hul lewens en vryhede kos.

Rusland se militêre optrede teen Oekraïne is ’n skokkende en onverdedigbare skending van ’n nasie se soewereiniteit en die veiligheid en sekuriteit van sy mense. Dit is ’n aanval op demokrasie en vryheid en moet ten sterkste deur Suid-Afrika veroordeel word.

As ’n skrywersvereniging in ’n grondwetlike demokrasie wat teen groot koste tot stand gekom het, ken ons die waarde van woorde en van stemme wat opklink ​​teen sosiale onreg. Ons weet dat stilbly nie ’n opsie behoort te wees nie.

Ons moet ons stem gebruik om verenig te staan ​​in die veroordeling van hierdie onreg, gewelddadige onderdrukking en grootskaalse menseregteskendings.

President Ramaphosa, ons weet van beter en ons behoort beter te doen.

Ons is in verbinding met PEN Ukraine, wat in hierdie krisistyd insiggewende en informatiewe nuusbriewe stuur wat onder meer aanbevelings bevat oor praktiese maniere om Oekraïne te ondersteun en ons solidariteit te betoon.
In die mees onlangse nuusbrief het hulle ’n webwerf bekend gestel waar hulle die inhoud van hul nuusbriewe met ’n wyer gehoor deel. Besoek dit gerus hier: https://war.pen.org.ua/.

 

Pearson sien af van die besluit om die aanlyn HAT aan die mark te onttrek

Ons deel graag hier ’n mediaverklaring van die Nasionale Taalligaam vir Afrikaans van die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad. Dit bevestig die verblydende nuus dat die aanlyn weergawe van die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, wat deur Pearson Suid-Afrika uitgegee word en vanjaar gesluit sou word, nie meer aan die mark onttrek sal word nie.

Die HAT is ’n standaardwerk in Afrikaans en ’n onontbeerlike bron vir menige taalpraktisyn. Lees hier oor die ontstaansgeskiedenis en bywerkings deur die jare tot by hierdie sesde uitgawe wat gelukkig aanlyn beskikbaar sal bly.

Mag die Afrikaanse taalgemeenskap hierdie wending verwelkom deur die aanlyn HAT te gebruik en die uitgewersbesluit op hierdie manier te ondersteun.

Die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans van die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT) neem kennis van Pearson SA se aankondiging dat hulle van hul plan afgesien het om die aanlyn weergawe van die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal op 4 Augustus 2022 te sluit. Ons wil eerstens graag ons dank uitspreek aan verskeie rolspelers in die Afrikaanse taalgemeenskap wat hieroor met Pearson SA in gesprek getree het ten einde hulle tot ander insigte te bring. Tweedens wil ons ’n opregte woord van dank aan Pearson rig dat hulle ingestem het om die aanlyn HAT te laat voortbestaan. Dit is verblydend om te sien dat Pearson sy gebruikers se belange op die hart dra en begrip toon vir die unieke taalsituasie in Suid-Afrika. Ons hoop is dat hierdie stap deur Pearson SA vir ander uitgewers tot voorbeeld sal strek. Ons wil ook die Afrikaanse taalgemeenskap aanmoedig om voort te gaan om Afrikaanse produkte en instellings te ondersteun. Laastens versoek ons, as PanSAT, Pearson SA om oorweging te skenk aan ander Suid-Afrikaanse tale in ’n poging om tot die bevordering van veeltaligheid en sosiale kohesie by te dra.

Die mediaverklaring is hier in Engels en Afrikaans beskikbaar.

 

Artikelreeks: Die wêreld van die skrywer


 

Ons gaan vanjaar voort met ons artikelreeks “Die wêreld van die skrywer”, waarin daar kwartaalliks ’n nuwe artikel verskyn.

Eerste aan die beurt is Susan Smith en die Nederlandse skrywer en digter, Els de Groen. Ons het hulle gevra om te skryf oor “die skrywer en klimaatverantwoordelikheid”. Hoe kan skrywers op die klimaatkrisis reageer? Hoekom is dit vir skrywers ’n belangrike tema, of hoekom behoort dit ’n belangrike tema te wees?

Lees die stuk hier. Daar is onder meer inligting oor die Klimaatdichters, waarvan ons ons lede al in vorige nuusbriewe ingelig het en waarby verskeie Afrikaanse digters sedertdien aangesluit het.

 

Fakture vir ledegeld

Fakture vir 2022 se ledegeld is onlangs uitgestuur. Kontak ons gerus by penafrikaans@gmail.com as jy nie ’n faktuur ontvang het nie en graag vanjaar ’n lid van PEN Afrikaans wil wees. Baie dankie aan almal wat reeds ledegeld betaal het. Ons het groot waardering vir jul steun en betrokkenheid.

 

Maandelikse resensie-oorsig

 

Klik hier vir ons oorsig van Afrikaanse resensies wat in Februarie 2022 verskyn het en digitaal beskikbaar is. Hierdie oorsigte sluit boekbesprekings, boekgesprekke en voorlesings in wat op die radio of TV uitgesaai is.

Indien jy weet van ander gerekende publikasies wat ook Afrikaanse resensies en boekgesprekke plaas en dit digitaal beskikbaar maak, laat weet asseblief na penafrikaans@gmail.com.

Ons wil graag elke maandelikse oorsig so volledig moontlik maak.

Nuwe Afrikaanse boeke in Maart 2022

Baie geluk aan al ons lede wat hierdie maand nuwe boeke op die rak het. Die publikasielyste kan hier in Excel-formaat afgelaai word.

Ons deel ten slotte ’n paar brokkies ledenuus wat gelukwensing, viering en beste wense verwerdig:

 • Ons ondervoorsitter, Jolyn Phillips, word vanjaar deur die KKNK vereer as uitblinker in die kunste. Sy ontvang die Kunste Onbeperk-prys vir Jong Stem.
 • Annie Olivier neem met ingang 1 April die leisels oor as uitgewershoof by Jonathan Ball-Uitgewers.
 • Dat Jean Meiring verlede jaar met ’n SALA-prys vir sy literêre joernalistiek vereer is, is reeds bekend, maar lees gerus hierdie onderhoud met hom wat onlangs op LitNet verskyn het.
 • Die FilosofieKafee, wat deur Lamé Ebersohn geloods is, se bedrywighede vanjaar het op 4 Maart by die Breytenbach-sentrum afgeskop met ’n gesprek tussen Breyten Breytenbach en Johann Rossouw oor die onderwerp “Waar is ons (nou)”. Lees hier meer.

Vriendelike groete
Catrina Wessels
Bestuurder: PEN Afrikaans

PEN Afrikaans. Nuusbrief: Februarie 2022

Friday, February 18th, 2022

 

Beste lede en vriende van PEN Afrikaans

Die jaar is al volstoom aan die gang, maar ons wil darem hierdie eerste nuusbrief van 2022 begin deur ons beste nuwejaarswense aan ons lede en ondersteuners oor te dra.

Lees verder vir ’n aankondiging oor die skrywersresidensie wat ons weer vanjaar saam met die Jakes Gerwel Stigting aanbied. Aansoeke word tans daarvoor ingewag. Daar is ook ’n herinnering aan ons kortverhaalkompetisie, inligting oor ’n internasionale poësiekompetisie, ’n kennisgewing oor fakture vir ledegeld 2022 en ’n hartlike welkom aan die nuwe lede wat onlangs by ons aangesluit het.  Saam het ons ’n sterker stem.

Op daardie noot deel ons hier PEN Afrikaans se stellingname oor die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys, wat nou weer die nuus haal oor die blywende en kommerwekkende voorstel van staatseggenskap oor die taal- en toelatingsbeleide van openbare skole. Dit is wel kommentaar op ’n vroeër weergawe van die wetsontwerp, maar die kwessie én die standpunt van die bestuur van PEN Afrikaans geld steeds:
https://www.litnet.co.za/pen-afrikaans-teken-beswaar-aan-teen-taalklousule-wysigingswetsontwerp-op-basiese-onderwys/.

 

Die Jakes Gerwel Stigting en PEN Afrikaans Skrywersresidensie brei uit

Die Jakes Gerwel Stigting en PEN Afrikaans het onlangs aangekondig dat die gesogte skrywersresidensie waarvoor opbetaalde lede van PEN Afrikaans die afgelope drie jaar kon aansoek doen, vanjaar ook oop is vir aansoeke van lede van PEN South Africa en PEN Nederland.

Na verwagting sal die Jakes Gerwel Stigting en PEN Afrikaans voortaan elke jaar twee PEN-sentrums nooi om deel te neem en só van hierdie maandlange skrywersverblyf in die Stigting se Paulet Huis op Somerset-Oos ’n selfs meer besonderse ervaring te maak.

Die doel van hierdie projek is om aan skrywers – beide opkomend en gevestig – die geleentheid te bied om vir ’n maand lank van hulle daaglikse verpligtinge te ontsnap om voltyds aan hul manuskripte te kan werk. Daar is nie ’n mentorskapelement aan die residensie nie en skrywers sal teen hul eie pas skryf en vorder.

Die historiese Paulet Huis met sy sjarmante ouwêreldsheid, ruim kamers en lowergroen tuin, bied die ideale geleentheid vir skrywers met die nodige dissipline en motivering om in ’n inspirerende omgewing aan hul manuskripte te werk.

“Ons is baie opgewonde oor die uitbreiding van ’n skrywersresidensie wat tot op datum al wonderlike vrugte afgewerp het. Dit sluit bekroonde digbundels, verruimende kinder- en jeugboeke, ’n memoir en selfs ’n album met praatpoësie in. Ons sien uit daarna om te sien wat hierdie ronde oplewer. Met aansoeke wat vanjaar soos gebruiklik van PEN Afrikaans, maar ook van PEN Nederland en PEN South Africa ingewag word, is ’n diverse groep en stimulerende gesprekke om die etenstafel reeds iets om na uit te sien,” sê Theo Kemp van die Jakes Gerwel Stigting.

Die Jakes Gerwel Stigting dek die kostes van die skrywers se verblyf vanaf 6 Junie tot 3 Julie 2022, insluitende internet, skoonmaakdienste, etes (drie maaltye per dag), retoerkaartjies na Port Elizabeth, indien relevant, en vervoer van en na die lughawe.

Die koste van enige buitelandse reis om die residensie te kan bywoon, is nie ingesluit nie. Dit sal óf vir die aansoeker se eie rekening wees óf vir dié van ’n ondersteunende instansie wat daardie koste sal dek. Die Jakes Gerwel Stigting en PEN Afrikaans kan geen verantwoordelikheid daarvoor aanvaar nie.

Alle genres sal oorweeg word.

Belangstellende skrywers moet hulle aansoeke teen 18 Maart rig aan Theo Kemp, uitvoerende direkteur van die Jakes Gerwel Stigting, by theo@jgf.org.za. Skrywers doen aansoek in die taal waarin hul skryf en die aansoek moet bestaan uit:

 • ’n Brief ter motivering van waarom die aansoeker van die residensie gebruik wil maak en bevestiging van lidmaatskap van enigeen van die deelnemende PEN-sentrums, naamlik PEN Afrikaans, PEN Nederland of PEN South Africa
 • ’n Opsomming van die aansoeker se loopbaan as skrywer. Gepubliseerde skrywers moet ’n lys van publikasies insluit, terwyl ongepubliseerde skrywers bestaande skeppende skryfwerk (30 bladsye prosa of 10 bladsye poësie) by die aansoek moet insluit.
 • ’n Projekuiteensetting wat aandui waaraan die skrywer tydens die residensie sal werk.
 • ’n Brief van ’n uitgewery wat daarin belangstel om die aansoeker se werk uit te gee of vir publikasie te oorweeg, sal sterk in die kandidaat se guns tel.

 

Verteenwoordigers van die Jakes Gerwel Stigting, PEN Afrikaans, PEN South Africa en PEN Nederland sal die aansoeke oorweeg, waarna onderhoude met kortlyskandidate sal plaasvind op 20 April. Die suksesvolle aansoeke sal op 25 April aangekondig word.

Hierdie persverklaring is hier aanlyn beskikbaar vir maklike verspreiding. Klik hier vir die Engelse weergawe.

 

Inskrywings ingewag: Toegang

 

Die sluitingsdatum vir Toegang, ’n kortverhaalkompetisie wat PEN Afrikaans tans met PEN International se ondersteuning aanbied, is 1 Maart om 12:00. Inskrywings kan voor dan na penkortverhaalkompetisie@gmail.com gestuur word.

Ons is baie bly oor die rits inskrywings wat reeds in hierdie posbus beland het en dankbaar vir die uitgelese beoordelaars wat die inskrywings sal lees. Heilna du Plooy sal die aanvanklike keuring behartig, waarná die wenverhale gekies sal word deur ’n beoordelaarspaneel wat uit Brian Fredericks, J.M. Gilfillan en Madré Marais bestaan.

Daar sal vyf wenverhale aangekondig word, wat elk aanlyn gepubliseer sal word.

Die top drie verhale sal ook professioneel voorgelees en op RSG se Kortom uitgesaai word.

Die skrywers van die top drie wenverhale sal elk ’n kontantprys ontvang, wat moontlik gemaak word deur PEN International, sowel as ’n eksemplaar van PEN International: An Illustrated History, die bekroonde eeufeespublikasie van die wêreld se grootste skrywersvereniging.

Die kompetisieriglyne is hier beskikbaar: https://penafrikaans.org.za/toegang-n-kortverhaalkompetisie-aangebied-deur-pen-afrikaans/

 

Digkompetisie: “Mijn taal”

 

In die maand waarin Internasionale Moedertaaldag gevier word, voel dit gepas om inligting oor ’n digkompetisie met die tema “mijn taal” te deel.

Afrikaanse inskrywings vir hierdie kompetisie van die Poëziefestival Gelselaar word verwelkom. Daar is meer inligting in hierdie brief van ons voorsitter, sowel as hier beskikbaar: https://stichtingportfolio.nl/poeziefestival-2022/

 

Fakture vir ledegeld en welkom aan nuwe lede

Fakture vir 2022 se ledegeld sal in die tweede helfte van hierdie maand uitgestuur word. Die bedrag, wat van belasting aftrekbaar is, bly R300.00. Ons doen ’n beroep op jou om weer vanjaar by ons aan te sluit en, as jy nog nie ’n lid is nie, om een te word.

Op daardie noot sê ons hartlik welkom aan die volgende nuwe lede wat sedert ons vorige nuusbrief by ons aangesluit het:

Audrey Jantjies
Christiaan le Roux
Grant Jefthas
Lien Botha
Melanie Pienaar

 

Maandelikse resensie-oorsig

 

 

Klik hier vir ons oorsig van Afrikaanse resensies wat in Januarie 2022 verskyn het en digitaal beskikbaar is. Hierdie oorsigte sluit boekbesprekings, boekgesprekke en voorlesings in wat op die radio of TV uitgesaai is.

Fine Music Radio se boekeprogram, Boekkeuse, is ’n nuwe toevoeging, met dank aan Amanda Botha. Daar is ’n skakel waarop ’n mens kan klik om na die podsending van Januarie se aflewering te luister.

Kyk gerus ook hier na ons oorsig van Desember 2021 se boekstories.

Indien jy weet van ander gerekende publikasies wat ook Afrikaanse resensies en boekgesprekke plaas en dit digitaal beskikbaar maak, laat weet asseblief na penafrikaans@gmail.com.

Ons wil graag elke maandelikse oorsig so volledig moontlik maak.

 

Nuwe Afrikaanse boeke in Januarie en Februarie 2022

Die stewige lys van nuwe Afrikaanse boeke wat in Januarie en Februarie verskyn het, voorspel goeie dinge vir ’n jaar vol boeke. Baie geluk aan al ons lede wat nuwe boeke op die rak het.

Die publikasielyste kan hier in Excel-formaat afgelaai word.

Vriendelike groete
Catrina Wessels
Bestuurder: PEN Afrikaans

PEN Afrikaans. Nuusbrief: Desember 2021

Tuesday, December 28th, 2021


Beste lede en vriende van PEN Afrikaans

PEN Afrikaans Vertaalfonds befonds nog twee vertalings van Afrikaanse romans

Ná oorweging van die aansoeke wat teen die November-sperdatum ingedien is, kondig PEN Afrikaans met trots aan dat die volgende twee vertalings deur die PEN Afrikaans Vertaalfonds gefinansier sal word:

 • ’n Franse vertaling van Die hemeltuin deur Karel Schoeman
 • ’n Albaniese vertaling van Donker spoor deur Martin Steyn

Lesers van Frans kan daarna uitsien om Pierre-Marie Finkelstein se vertaling van Die hemeltuin deur Karel Schoeman in 2023 op die winkelrakke te sien. Finkelstein is ’n ervare en bekroonde literêre vertaler van onder meer werke deur Nathan Trantraal, Ronelda Kamfer, Marlene van Niekerk en Ingrid Winterbach. Hy het ook al verskeie Schoeman-titels vertaal en is een van die min Franse vertalers wat direk uit die Afrikaanse bronteks werk.

Actes Sud, die uitgewer wat die vertaalregte aangeskaf het, is ’n gerekende en gevestigde uitgewery wat groot skrywers uit die wêreldletterkunde op hul lys het. Die uitgewery is in 1978 gestig en het hulself juis vanweë die fokus op vertaalde letterkunde onderskei en só gegroei en uitgebrei.

Die hemeltuin het oorspronklik in 1979 by Human & Rousseau verskyn. In Die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde meld J.C. Kannemeyer dat Schoeman daarin slaag om met Die hemeltuin een van sy beste werke te lewer, deur “die fyn organisasie, sensitiewe karaktertekening en die kuns van suggestie.” Ook J.P. Smuts meld in sy resensie van die roman dat dit een van die beste werke in Schoeman se oeuvre is.

Die PEN Afrikaans Vertaalfonds het voorheen ook ’n Nederlandse vertaling van Die hemeltuin ondersteun, wat intussen by Uitgeverij Aldo Manuzio die lig gesien het.

Vir die eerste keer sedert die totstandkoming van die PEN Afrikaans Vertaalfonds, sal ’n vertaling na Albanies ook gefinansier word.

Donker spoor, die debuutroman van gevierde spanningskrywer Martin Steyn, sal in Albaniese vertaling deur Ombra GVG, een van Albanië se voorste uitgewerye, uitgegee word.

Donker spoor het al in Engelse en Turkse vertaling verskyn. Dit is oorspronklik in 2014 gepubliseer (LAPA) en met dié “stewige en oorspronklike debuut” het Martin Steyn ’n naam geraak om dop te hou in die misdaadspanningsgenre, sê Riaan Grobler in sy resensie. In sy lowende bespreking van die roman sê Jonathan Amid “Steyn het hier iets geskep wat die leser lank sal bybly.” In 2015 kry Steyn die ATKV-Woordveertjie vir Spanningslektuur vir dié roman en in 2018 is die Engelstalige uitgawe in die VSA  met ’n Kirkus Star Review vereer.

Die beoogde publikasiedatum van die Albaniese uitgawe is Mei 2022. Dit sal in Albanië, Kosovo en Noord-Masedonië versprei word en die vertaler is Elvi Proko.

Die PEN Afrikaans Vertaalfonds se sentrale doelstelling is om die Afrikaanse letterkunde internasionaal te bevorder deur meer vertalings en publikasies van verdienstelike Afrikaanse werke moontlik te maak deur die toekenning van vertaalsubsidies aan buitelandse uitgewers wat suksesvol daarvoor aansoek doen. Die fonds bestaan te danke aan die ruim ondersteuning van die Trust vir Afrikaanse Onderwys.

Die twee sperdatums vir aansoeke is 15 Mei en 15 November van elke kalenderjaar.

Die reglement met volledige riglyne en bepalings is beskikbaar by: https://penafrikaans.org.za/pen-afrikaans-vertaalfonds/

 

Die wêreld van die skrywer: artikelreeks


Ronelda Kamfer is aan die woord in die volgende artikel in ons artikelreeks genaamd “Die wêreld van die skrywer”.

Kamfer is veral bekend as digter. In die lig daarvan dat haar debuutroman, Kompoun, onlangs verskyn het, het ons haar gevra om uit te brei oor haar ervaring van die skryfproses in die verskillende genres.

Die stuk is hier beskikbaar. Baie dankie aan Ronelda vir die waardevolle toevoeging tot ons artikelreeks.

 

Toegang: ’n kortverhaalkompetisie aangebied deur PEN Afrikaans

Skrywers word hiermee hartlik uitgenooi om kortverhale in te skryf vir PEN Afrikaans se kortverhaalkompetisie 2022, wat met die ondersteuning van PEN International aangebied word.

Die breë tema van die kompetisie is TOEGANG en skrywers kan dié tema vanuit enige belewingshoek in hul kortverhaal belig.

Inskrywings sluit 1 Maart 2022 om 12:00.

Daar sal vyf (5) wenverhale aangekondig word, wat elk aanlyn gepubliseer sal word.

Die top drie verhale sal ook professioneel voorgelees en op RSG se Kortom uitgesaai word.

Die skrywers van die top drie wenverhale sal elk ’n kontantprys ontvang, wat moontlik gemaak word deur PEN International, sowel as ’n eksemplaar van PEN International: An Illustrated History, die bekroonde eeufeespublikasie van die wêreld se grootste skrywersvereniging.

 • Eerste prys: R6 000
 • Tweede prys: R4 000
 • Derde prys: R2 000

Stuur jou kortverhaal met ’n kort dekbrief na penkortverhaalkompetisie@gmail.com.

Ontvangs sal binne 24 uur erken word. Verdere skriftelike navrae kan ook na hierdie adres gestuur word.

Ons sien baie uit daarna om jul inskrywings te ontvang.

 

Wenners van die US Woordfeeskortverhaalkompetisie aangekondig

Drie-en-twintig verhale is gekies vir publikasie in die nuwe US Woordfeeskortverhaalbundel. Dié kortverhaalbundel, wat sedert 2016 jaarliks gepubliseer word, se titel is altyd dieselfde as die feestema, maar omdat die feesdatums vir 2022 as gevolg van die Covid-pandemie nog nie gefinaliseer is nie, sal die feestema, en daarmee ook die titel van die bundel, eers volgende jaar bekend gemaak word.

Die wenner, wat by die bundelbekendstelling gedurende die 2022-fees aangekondig sal word, wen R30 000 geborg deur Du Toitskloof Wyne. Elke ander skrywer wat in dié bundel opgeneem word, ontvang prysgeld van R5 000.

“Sewe jaar ná die kompetisie ingestel is, bly dit nog steeds vir die beoordelaarspan soos ’n verrassingspakkie om te sien waarmee die skrywers vorendag gekom het. En vanjaar se oes het weer eens nie teleurgestel nie. Dis ook die eerste jaar waar daar beduidend meer nuwe stemme is wat die bundel gehaal het as dié wat reeds voorheen opgeneem is: veertien teenoor nege. Baie geluk aan een en almal van julle!” sê Suzette Kotzé-Myburgh, wat sedert 2016 die sameroeper van die beoordelaarspaneel is.

Die ander twee beoordelaars was Valda Jansen en Marius Swart.

Die lys van skrywers wat in die 2022 US Woordfees Kortverhaalbundel opgeneem word, in alfabetiese volgorde, is:

 1. Antoinette Diedericks
 2. Ryno Eksteen
 3. Ilne Fourie
 4. Sidney Gilroy
 5. Donovan Greeff
 6. Helena Gunter
 7. Cudi Harmse
 8. Louis Jansen van Vuuren
 9. Lynthia Julius
 10. Keith Lewis
 11. Cecilia Lombard
 12. Hannes Loubser
 13. Michèle Meyer
 14. Cliffordene Norton
 15. Ryan Pedro
 16. Ilse Schoonwinkel Pauw
 17. Deborah Steinmair
 18. Douw Steyn
 19. Marie Toerien
 20. Nadia van Zyl
 21. Dineke Volschenk
 22. Madeleen Welman
 23. Lloyd Zandberg

 

Hartlik geluk aan die wenners! Vir meer inligting oor die US Woordfeeskortverhaalbundel, sien: https://www.woordfees.co.za/woordfeeskortverhaalbundel/

 

Wenners van die Sanlampryse vir Jeuglektuur aangekondig

Sanlam en Tafelberg, ’n druknaam van NB-Uitgewers, het onlangs  die wenners van die 2021-Sanlampryse vir Jeuglektuur aangekondig. Die pryse, wat ingestel is om oorspronklike en kreatiewe skryfwerk vir tienerlesers (12–18 jaar oud) en jong volwassenes aan te moedig, is op 20 November 2021 in Kaapstad toegeken. Die pryse word tweejaarliks vir nuwe manuskripte toegeken.

Twee wenners (goud en silwer) word in elk van drie kategorieë – Afrikaans, Engels en Afrikatale (Nguni- en Sothotale, Tshivenda en Xitsonga) – aangewys. Die totale prysgeld beloop R90 000.

Vanjaar se wenners is:

Afrikaans

 • Annerle Barnard van Bloemfontein, wat vir die tweede keer in hierdie kompetisie bekroon word, verower die Goue prys vir Spel. Die beoordelaars beskryf die verhaal as “spannende wetenskapsfiksie waar die kontras tussen modern en tradisioneel sterk na vore kom en kunsmatige intelligensie en menslike vermoëns teenoor mekaar opgeweeg en afgespeel word. Uiteindelik bewys die uiteenlopende karakters dat verskillende wêrelde tog kan saamwerk en in vrede die voortbestaan van alle lewe verseker”.
 • Die Silwer prys is aan Betsie van Niekerk van Malmesbury toegeken vir Anderkind, ’n historiese jeugroman wat afspeel in die tyd van die Groot Griep in 1918. “Wat die verhaal relevant maak vir lesers vandag is die oorlewingstema en die tema van die hersaamgestelde gesin wat saamsnoer te midde van swaarkry en so vir die karakters ‘n nuwe lewe kan uitkerf”. Betsie van Niekerk het vantevore in 1996 ’n Sanlamprys verwerf vir Gamkab.

 

  Engels

 • Die Engels-onderwyser Catherine Jarvis van Johannesburg wen die Goue prys vir The Swim Team. Beoordelaars beskryf dit as “relevant en kontemporêr” en prys die outeur vir haar knap hantering van kwessies van ras en bevoorregting in die koshuis van ’n eksklusiewe privaatskool.
 • Die gevestigde skrywer Penny Lorimer, van Kaapstad, wen die Silwer prys vir Luntu Masiza Tells the Truth, wat volgens die beoordelaars ’n lewensgids vir alle tieners behoort te wees. Hulle noem hierdie storie waarin Luntu sy eie verhaal openhartig met lesers deel verder “lesenswaardig” en “’n storie met hart”.

 

  Afrikatale

 • Debuutskrywer Sandile Ngwenya ontvang die Goue prys vir Imali Yezipoki (“Die spook/gees se skat”). Hierdie ambisieuse roman in isiZulu is Afrika- magiese realisme en riller tegelyk, waarin die mitiese-, realistiese- en voorvaderryke op mekaar inspeel.
 • Die ontvanger van die Silwer prys is Thulani Simayile, ’n universiteitsdosent van Eersterivier, naby Kaapstad. UNolali, ’n roman in isiXhosa, kan vertaal word as “Plaasjapie”. Dit handel oor weeskinders wat by familie grootword en deur eie familie misbruik word. Die beoordelaars het klem gelê op die tema van die impak van opvoeding op armoede en die belangrike boodskap wat die skrywer aan lesers oordra.

 

Baie geluk aan hierdie skrywers wat die leeslandskap vir jonger lesers help verryk. Die volledige persversklaring is hier beskikbaar:  https://www.nb.co.za/en/blog/d979433152664c7480043d3aaaf79951

 

Maandelikse resensie-oorsig

Klik hier vir ons oorsig van Afrikaanse resensies wat in November 2021 verskyn het en digitaal beskikbaar is. Dit sluit boekbesprekings, boekgesprekke en voorlesings in wat op die radio of TV uitgesaai is.

Indien jy weet van ander gerekende publikasies wat ook Afrikaanse resensies en boekgesprekke plaas en dit digitaal beskikbaar maak, laat weet asseblief na penafrikaans@gmail.com. Ons wil graag elke maandelikse oorsig so volledig moontlik maak.

 

Nuwe Afrikaanse boeke in Desember 2021

Ons deel graag oudergewoonte ’n lys van nuwe Afrikaanse boeke wat hierdie maand verskyn. Die publikasielyste kan hier in Excel-formaat afgelaai word.

Baie geluk aan ons lede wat nuwe boeke op die rak het. Mag die kerskouse vanjaar vol boeke wees.

Ten slotte: hartlik welkom aan Susan Smith wat onlangs as lid aangesluit het.

Aan die einde van ’n vol jaar, dra ons ’n woord van opregte dank aan al ons lede oor vir die onderskraging, samewerking en meelewing deur die jaar. Ons sien uit daarna om nog ’n jaar saam aan te durf.

Vir eers wens ons julle ’n goeie, gesonde en vreugdevolle feestyd toe.

Vriendelike groete
Catrina Wessels
Bestuurder: PEN Afrikaans