Breyten Breytenbach. “en skielik is dit stil”

en skielik is dit stil

(André, 7 Februarie 2015)

 

1.

miskien was jy bly dat dit byna verby was –

die lang vlug                             (die lewensvlug)

na misverstande

na mooi maniere van ander na die mond te praat

 

miskien het jy uitgesien na ‘n tuiskoms –

dat Europa uiteindelik koud en bar is

onder haar kors knarsende ys,

om in die koestering van ‘n berg

en onder dekruimtes van sterre

weer hitte in die litte te kry

 

miskien het jy deur die patryspoort gesien

hoe naak en klipperig begelei ‘n maan

in haar voleindiging

die metaalvoël se donker roete

 

miskien het jy kortpad gevat toe

ophou-lewe toe daar bo

omdat jy tog al halfpad was

na die doodsengel se skryfkamer

 

 

2.

wat afkom aarde toe

is soos alle geskrifte in vuur geuiter

maar net ‘n onvoltooide manuskrip sonder sin

geprewel met ‘n verbrande tong

 

is maar net die lyk

wat nou sonder skynsel is

en woordeloos stof sal word

 

miskien sal kewers ‘n stanza bou

in die holte in die grond

om daar te paar

soos brandende tonge

en vir mekaar verhale te vertel

as vormgewing van die donkerte

se woordelose geknetter

 

(c) Breyten Breytenbach / 07 Februarie 2015

 

Bookmark and Share

6 Kommentare op “Breyten Breytenbach. “en skielik is dit stil””

 1. carina van der walt :

  Dankie dat jy ons almal herinner aan die grilligheid van die dood, Breyten. Die omstandighede van André P. Brink se dood laat my tog dink aan die gedig “De tuinman en de dood” vn P.N. van Eyck.

  De tuinman en de dood
  Een Perzisch Edelman:

  Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
  Mijn woning in: ‘Heer, Heer, één ogenblik!

  Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
  Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

  Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
  Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

  Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
  Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!’ –

  Van middag -lang reeds was hij heengespoed-
  Heb ik in ‘t cederpark de Dood ontmoet.

  ‘Waarom,’ zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
  ‘Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?’

  Glimlachend antwoordt hij: ‘Geen dreiging was ‘t
  Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

  Toen ‘k ‘s morgens hier nog stil aan ‘t werk zag staan,
  Die ‘k ‘s avonds halen moest in Ispahaan.’
  (P.N. van Eyck)

 2. Johann Lodewyk Marais :

  “[M]ooi is die lewe en die dood is mooi” (N.P. van Wyk Louw)?

 3. carina van der walt :

  N.P. van Wyk Louw uit “Nog in my laaste woorde”

 4. Die vegters van die wat nog die Apartheidsjare as volwassenes beleef begin nou yl raak, soos wat dies uit die 2WW nou amper almal weg is, en die van die 1WW is klaar almal heen, so ook die Anglo-Boere Oorlog, en daarmee — wie is die nuwe geslag dan? Dis nou tyd om nuwe geeste te maak opstaan, ons het julle nodig.

 5. Rene van Wyngaarden :

  Andre P Brink mag gegroet het, maar sy stem is nie stel nie. Rus sag!

 6. Sonder Houd-den-Bek en Philida sou baie klipharte nog yskouer wees.