Posts Tagged ‘e.e.cummings vertaling in Afrikaans’

e.e.Cummings. Vertaling in Afrikaans

Tuesday, December 8th, 2020

 

Versindaba kompetisie vir vertaalde gedigte (42)

 

e.e. cummings. Vertaling van Engels in Afrikaans. Vert. deur Eduan Naudé.

 

mag ek voel sê hy

 

mag ek voel sê hy

(ek sal gil sê sy

net vir nou sê hy)

dis lekker sê sy

 

(mag ek vat sê hy

hoeveel sê sy

baie sê hy)

ja wat sê sy

 

(kom ons gaan sê hy

nie te ver sê sy

wat’s te ver sê hy

waar jy is sê sy)

 

mag ek bly sê hy

(hoe dan sê sy

soos dit sê hy

as jy soen sê sy

 

mag ek skuif sê hy

is dit liefde sê sy)

as jy wil sê hy

(maar jy sondig sê sy

 

dis die lewe sê hy

maar jou vrou sê sy

nou sê hy)

eina sê sy

 

(hemels sê hy

hou aan sê sy

ag nee sê hy)

stadig sê sy

 

(kkkoomm?sê hy

ummm sê sy)

jy is perfek!sê hy

(jy is Myne sê sy)

 

 

***

 

 

may i feel said he

E.E. Cummings

 

may i feel said he

(i’ll squeal said she

just once said he)

it’s fun said she

 

(may i touch said he

how much said she

a lot said he)

why not said she

 

(let’s go said he

not too far said she

what’s too far said he

where you are said she)

 

may i stay said he

(which way said she

like this said he

if you kiss said she

 

may i move said he

is it love said she)

if you’re willing said he

(but you’re killing said she

 

but it’s life said he

but your wife said she

now said he)

ow said she

 

(tiptop said he

don’t stop said she

oh no said he)

go slow said she

 

(cccome?said he

ummm said she)

you’re divine!said he

(you are Mine said she)

 

Bronverwysing:

Cummings, e.e. (G. J. Firmage, Ed.) 1994. may i feel said he. Complete Poems: 1904-1962. New York: Liveright.

 

e.e. cummings. Vertaling in Afrikaans

Monday, July 27th, 2020

 

e.e. cummings. Vertaling uit Engels in Afrikaans. Vert. deur Daniel Hugo

 

 

sannie en siena en soena en sus

gaan op ’n dag strand toe(om uit te rus)

 

en sannie ontdek daar ’n skulp wat sing

só soet sy vergeet haar kommernis,en

 

siena ontmoet ’n gestrande ster

met strale wat lui soos vyf vingers sprei

 

en soena word gejaag deur ’n skrikbare ding

wat borrels blaas en vinnig sywaarts gly:en

 

sus kom later tuis met ’n gladde steen

klein soos die aarde en groot soos alleen

 

want wat ook al ons verloor(’n ek en ’n jy)

onsself is dit wat ons in die see sal kry

 

 

 

maggie and milly and molly and may

went down to the beach(to play one day)

 

and maggie discovered a shell that sang

so sweetly she couldn’t remember her troubles,and

 

milly befriended a stranded star

whose rays five languid fingers were;

 

and molly was chased by a horrible thing

which raced sideways while blowing bubbeles:and

 

may came home with a smooth round stone

as small as a world and large as alone.

 

For whatever we lose(like a you or me)

it’s always ourselves we find in the sea

 

(The Complete Poems: 1904-1962 by E. E. Cummings, Edited by George J. Firmage. Reprinted by permission of Liveright Publishing Corporation.)

 

 

e.e. cummings. Vertaling in Afrikaans

Tuesday, July 7th, 2020

 

e.e. cummings. Vertaling uit Engels in Afrikaans. Vert. deur Bester Meyer

 

 

 

 

as freedom is a breakfastfood

or truth can live with right and wrong

or molehills are from mountains made

—long enough and just so long

will being pay the rent of seem

and genius please the talentgang

and water most encourage flame

 

as hatracks into peachtrees grow

or hopes dance best on bald men’s hair

and every finger is a toe

and any courage is a fear

—long enough and just so long

will the impure think all things pure

and hornets wail by children stung

 

or as the seeing are the blind

and robins never welcome spring

nor flatfolk prove their world is round

nor dingsters die at break of dong

and common’s rare and millstones float

—long enough and just so long

tomorrow will not be too late

 

 

worms are the words but joy’s the voice

down shall go which and up come who

breasts will be breasts thighs will be thighs

deeds cannot dream what dreams can do

—time is a tree(this life one leaf)

but love is the sky and i am for you

just so long and long enough

 

 

Kopiereg 1926, 1954, 1991 deur die Trustees van die E.E. Cummings Trust.

Bron: Complete Poems 1904-1962 ( Liveright Publishing Corporation, 1994 )

 

netsoos vryheid ʼn ontbytkos is

of waarheid reg en verkeerd kan verdra

of molshope gemaak kan word van berge

–lank genoeg en net só lank

sal syn die huur betaal van skyn

en genialiteit die talentboewe tevrede stel

en water ʼn aller-aanwakkerende vuur

 

netsoos kapstokke die perskebome in groei

of verwagtings beste dans op blesman-se-kop

en elke vinger is ʼn toon

en enige dapperheid ʼn vrees

–lank genoeg en net só lank

sal onedeles alle dinge dunk as rein

en perdebye tjank van kinder-steke

 

of soos die besiendes die blindes is

en rooiborsies lente nooit verwelkom nie

of die platmense nie kon bewys hulle aarde rond is nie

of die pleitmense nie sterf in beier-breek se gloed nie

en burgers s’n seldsaam  en meulstene dryf

–lank genoeg en net só lank

sal môre nie te laat wees nie

 

wurms is die woorde maar vreugde die stem

wat (welke) af sal gaan en wie kom op

ʼn boesem bly ʼn boesem en ʼn dy bly ʼn dy

dade kan nie droom wat drome kan doen nie

–tyd is ʼn boom (dié lewe een blaar)

maar liefde is die lug en ek is vir jou

net só lank en lank genoeg