Skrywerswerkswinkels by Universiteit Stellenbosch

Skrywerswerkswinkels by Universiteit Stellenbosch

Universiteit Stellenbosch

 

DEPARTEMENT AFRIKAANS EN NEDERLANDS

SKRYWERSWERKSWINKELS

Saterdag 30 November 2013

Poësie en Prosa (Kortverhale)

  

Die Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit Stellenbosch bied vanjaar weer twee werkswinkels aan vir studente en lede van die publiek. Die doel met ons jaarlikse werkswinkels is om aan aspirantskrywers die geleentheid te bied om hul talente te slyp onder leiding van ’n gevestigde skrywer of ’n kundige uit die skryf- en uitgewersprofessie. Deelnemers kies tussen Poësie en Prosa. Vanjaar is die aanbieders Melt Myburgh (Poësie) en Rachelle Greeff (Kortverhale). Indien die inskrywingstal dit noodsaak, sal Ronel de Goede ʼn bykomende Poësiegroep hanteer.

 

Doelstellings

Ons onderneem nie om binne enkele ure van iemand ’n beroemde skrywer te maak nie. Wat ons wel probeer doen, is om sluimerende talente wakker te maak en om kreatiewe en kritiese denke te help ontwikkel. Daarvoor verskaf ons ’n ruimte vir die bespreking van aspirantskrywers se werk binne groepsverband. (Individuele konsultasie kan ongelukkig nie plaasvind nie, want dit sou die inskrywingsgeld onvermydelik verhoog.) Verder word werkswinkelgangers blootgestel aan die skryfwerk van gevestigde én opkomende skrywers ten einde hul leeservaring te verruim. Slaggate waarin maklik getrap word, word uitgewys. Inligting oor publikasiemoontlikhede en manuskrip­versorging word verskaf.

 

Tyd en plek

Die werkswinkels vind op Saterdag 30 November plaas van 9:00-16:00. Registrasie geskied vanaf 8:30. Voorafinskrywings is noodsaaklik (sien onder).

Die werkswinkels vind in Stellenbosch plaas, by die DepartementAfrikaans en Nederlands, kamer 693, sesde vlak, Lettere en Sosiale Wetenskappe-gebou (hoek van Andringa-, Merriman- en Ryneveldstraat – laat weet asb indien ons vir u ’n kaart moet e-pos of faks). Parkering is beskikbaar vanuit Crozierstraat, tussen die Opvoedkundegebou en Crozierhof.

 

Program

Die program bestaan uit onder meer praatjies, werksessies en teksbesprekings. Ten einde reg te laat geskied aan die werkswinkelformaat en effektiewe interaksie te verseker, word getalle beperk.

 

Inskrywingsgeld

Die inskrywingsgeld sluit ook die volgende in: aantekeninge (boekies met deelnemers se gedigte/verhale, notas, ens.), tee/koffie en ligte verversings (toebroodjies tydens die etensuur).

R400 vir die publiek

R300 vir studente

 

 • Betaling en bankbesonderhede

Gebruik asb die volgende verwysing: R5487 Skrywerswerkswinkels

 

Bankinbetalings: Deponeer die inskrywingsgeld in die volgende rekening:

Standard Bank – Universiteit Stellenbosch

Nommer 073006955

Takkode 050610

Besorg asb bewys van betaling aan ons per e-pos (skrywers@sun.ac.za) of faks (021) 808-3815.

 

Internetbetalings: Plaas inskrywingsgeld elektronies oor in bogaande bankrekening en merk asb. duidelik “R5487 Skrywerswerkswinkels”, anders dwaal die geldjies iewers in ons grote universiteit se stelsel rond. Stuur asb. bewys van internetbetaling aan skrywers@sun.ac.za faks dit na (021) 808-3815

Kredietkaartbetalings: Sien onderaan hierdie dokument

 

Akkommodasie

Toerismekantoor: Telefoon: (021) 883-3584 of (021) 883-9633, faks: (021) 883-8017 of e-pos: eikestad@iafrica.com; www.istellenbosch.org.za.

 

Manuskripte

 • Algemeen
 • Deelnemers kies tussen Prosa (Kortverhale) en Poësie
 • Dubbelreëlspasiëring, font: Times New Roman, 12 punt
 • Manuskripte en inskrywingsvorms moet verkieslik per per e-pos aan ons besorg word (skrywers@sun.ac.za)
 • Moenie u naam en van op u manuskrip tik nie.

 

 • Kortverhale
  • Een kortverhaal van maksimaal 10 paginas
  • Moenie u naam daarby tik nie, maar tik op elke bladsy in die boonste regter­kantste hoek ʼn afkorting van die titel van die verhaal. As die titel byvoorbeeld “Nellie se laaste droom is”, is die woord regs bo “Nellie” of “Droom”
  • Bladsye moet regs onder genommer word, asb.

 

 • Poësie
 • Deelnemers moet elkeen drie gedigte aan ons besorg, elkeen op ʼn afsonderlike bladsy getik:
  • Een gedig oor ’n dier
  • Een gedig gebaseer op ’n koerantberig (besorg die berig ook voor die tyd aan ons, asb. – elektronies of per gewone pos)
  • Een eie keuse-gedig
  • Tik op elke bladsy in die boonste regterkantste hoek die naam van die dier waaroor u ’n gedig geskryf het, byvoorbeeld “Gogga” (dit is u bynaam vir die werkswinkel).
  • Stuur elke gedig in ’n afsonderlike rekenaar-lêer aan ons, met die dierenaam as die lêernaam. As u byvoorbeeld ’n gedig oor ’n gogga geskryf het, is die lêername soos volg: “Gogga se dieregedig”, “Gogga se koerantgedig” en “Gogga se eiekeuse-gedig”.
  • Moet asb nie u regte naam by die gedigte tik nie, maar meld u naam en dierenaam duidelik in die e-posbrief.
  • Die aanbieders sal aan ten minste een van u gedigte aandag gee.

Sukses met u skryfwerk – u is hartlik welkom by ons!

Ronel Foster (Hooforganiseerder)                       

*  

Skrywerswerkswinkels – Departement Afrikaans en Nederlands, US

Inskrywingsvorm

 

Werkswinkel waarvoor u wil inskryf: Poësie  ………………………  OF  Prosa ………………………

 

Van en naam: ……………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Telefoon – werk: ………………………………………………..

 

Telefoon – huis: ………………………………………………………..

 

Sel: ………………………………………………………………………..

 

E-pos: ………………………………………………………….

 

Faks: ……………………………………………………………

 

Titel van kortverhaal: ………………………………………………………………………………………………………………

OF:

Titels van 3 gedigte:

Dieregedig:

…………..……………………………………………………………………………………………….

Koerantgedig:

…………………………………………………………………………………………………………..

Eie keuse-gedig:

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Dierenaam (digters): ………………………………………………………………………………………………………………

 

Dit is my eie werk (teken, asb.): ……………………….….…………………….………………………………

 

Ek is ’n lid van die publiek (R400) ……………… OF ’n student (R300) ……………..

 

Betaling:Bankinbetaling……………………Per internet……………… Per kredietkaart…………..

 

Inskrywingsprosedure

 • Vul die inskrywingsvorm (hierbo) in en stuur dit per e-pos of faks aan ons.
 • Stuur u manuskrip in getikte vorm (in dubbelreëlspasiëring en 12 punt-font, Times New Roman, asb.) verkieslik per e-pos aan ons.
 • E-posadres: skrywers@sun.ac.za
 • Adres vir koerier (indien u nie oor ʼn e-posfasiliteit beskik nie):

Die Hooforganiseerder, Skrywerswerkswinkels

Dept. Afrikaans en Nederlands, kantoor 625 of 680

Hoek van Merriman- en Van Ryneveldstraat

Lettere en Sosiale Wetenskappegebou

Stellenbosch

 • Navrae: Telefoon: (021) 808-2158 of 808-2174              Faks: (021) 808-3815
 • Sperdatum: 20 November

 

Let wel: Belangstellendes word aangeraai om dadelik in te skryf ten einde’n plek te reserveer.

 

Kredietkaartbetaling

 

Voltooi asseblief hierdie vorm en besorg dit aan ons per e-pos (skrywers@sun.ac.za) of faks (021) 808-3815.

 

 

 

Betaling met betrekking tot (merk asb):

 

Poësiewerkswinkel ……………..

 

OF:

 

Prosawerkswinkel………………….

 

 Naam  
 Ek gee hierdie toestemming aan die Universiteit Stellenbosch om die volgende eenmalige bedrag van my kredietkaart te verhaal   R
 Ter betaling van:  

 

Datum (DDMMJJ)  
Voorletters & Van  
Identiteitsnommer/Paspoortnommer  
Tipe kaart (merk met X) Diners   Master   Visa      
Kredietkaartnommer  
CVC(Bykomende 3 syfers agterop     kaart)  
Vervaldatum (MMJJ)  
Betalingsmetode (Merk met X) Begroting (maande) 6 12 24 36 48 Gewoon  
  

Handtekening

   
                               

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.