Posts Tagged ‘Gunther Pakendorf vertaling’

Ingeborg Bachmann. Vertaling in Afrikaans.

Saturday, June 12th, 2021

 

Ingeborg Bachmann (1926-1973). Vertaling van Duits in Afrikaans. Vert. deur Gunther Pakendorf.

 

Die groot vrag

Die groot vrag van die somer is gelaai,

in die hawe is die sonneskip se seile al gehys,

wanneer die seemeeu agter jou nou val en krys.

Die groot vrag van die somer is gelaai.

 

In die hawe is die sonneskip se seile al gehys,

en op die lippe van die boegfigure

tree die onverbloemde grynslag van lemure.[1]

In die hawe is die sonneskip se seile al gehys.

 

Wanneer die seemeeu agter jou nou val en krys,

kom die bevel vanuit die Weste om te sink;

tog sal jy sienderoë  in die lig verdrink,

wanneer die seemeeu agter jou sal val en krys.

 

[1] lemur: “Vyandige gees van `n onbegraafde dooie” (HAT 2005: 661)

 

*

 

Ingeborg Bachmann (1926-1973)

Die große Fracht

 

Die große Fracht des Sommers ist verladen,

das Sommerschiff im Hafen liegt bereit,

wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit.

Die große Fracht des Sommers ist verladen.

 

Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit,

und auf die Lippen  der Galionsfiguren

tritt unverhüllt das Lächeln der Lemuren.

Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit.

 

Wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit,

kommt aus dem Westen der Befehl zu sinken;

doch offnen Augs wirst du im Licht ertrinken,

wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit.

 

Ingeborg Bachmann. Vertaling in Afrikaans.

Thursday, June 10th, 2021

 

Ingeborg Bachmann (1926-1973). Vertaling van Duits in Afrikaans. Vert. deur Gunther Pakendorf.

 

Enigma

vir Hans Werner Henze uit die tyd van die Ariosi

 

Niks sal meer kom nie.

Lente sal nie meer gebeur nie.

Duisendjaar oue almanakke voorspel dit vir almal.

Maar ook somer en daarbenewens, dít wat sulke goeie name

soos “somers“ het    —

niks sal meer kom nie.

 

Moet tog nie ween nie,

sê `n ou musiek.

 

Andersins

niemand

iets nie.

 

*

 

Enigma

für Hans Werner Henze aus der Zeit der Ariosi

 

Nichts mehr wird kommen.

 

Frühling wird nicht mehr werden.

Tausendjährige Kalender sagen es jedem voraus.

Aber auch Sommer und weiterhin, was so gute Namen

wie „sommerlich“ hat   –  

es wird nichts mehr kommen.

Du sollst ja nicht weinen,

sagt eine Musik.

 

Sonst

sagt

niemand

etwas.

 

(Aus: Kursbuch 15/1968, S. 93)

 

Ingeborg Bachmann. Vertaling in Afrikaans

Thursday, June 10th, 2021

 

Ingeborg Bachmann (1926-1973). Vertaling van Duits in Afrikaans. Vert. deur Gunther Pakendorf.

 

Opgeskorte tyd

 

Daar gaan moeiliker dae kom.

Die voorwaardelik opgeskorte tyd

word sigbaar op die horison.

Jy sal binnekort jou skoene moet vasmaak

en die honde terugjaag na die werf in die vlei.

Want die vis se binnegoed

het droog geword in die wind.

Die lupines se lig brand flou.

Jou oë kyk stip in die mis:

die voorwaardelik opgeskorte tyd

word sigbaar op die horison.

 

Daar oorkant sink jou geliefde weg in die sand,

dit styg op rondom haar waaiende hare,

dit val haar in die rede,

dit beveel haar om te swyg,

dit vind haar sterflik

en gewillig om afskeid te neem

ná elke omhelsing.

Moenie terugkyk nie.

Maak jou skoene vas.

Jaag die honde terug.

Gooi die vis terug in die see.

Blaas dood die lupines!

 

Daar gaan moeiliker dae kom.

 

*

 

Die gestundete Zeit

 

Es kommen härtere Tage.

Die auf  Widerruf gestundete Zeit

wird sichtbar am Horizont.

Bald musst du den Schuh schnüren

und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe.

Denn die Eingeweide der Fische

sind kalt geworden im Wind.

Ärmlich brennt das Licht der Lupinen.

Dein Blick spurt im Nebel:

die auf Widerruf gestundete Zeit

wird sichtbar am Horizont.

 

Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand,

er steigt um ihr wehendes Haar,

er fällt ihr ins Wort,

er befiehlt ihr zu schweigen,

er findet sie sterblich

und willig dem Abschied

nach jeder Umarmung.

Sieh dich nicht um.

Schnür deinen Schuh.

Jag die Hunde zurück.

Wirf die Fische ins Meer.

Lösch die Lupinen!

 

Es kommen härtere Tage.

 

 

 

Rudolf Hagelstange. Vertaling in Afrikaans

Sunday, May 23rd, 2021

 

Rudolf Hagelstange (1912-1984). Vertaling van Duits in Afrikaans. Vert. deur Gunther Pakendorf

 

By die swart Baptiste

 

In Charlottesville,

in Virginia, het ek op `n dag

by die swart Baptiste

die  vriendelikste Christene sedert jare ontmoet.

By die kerkdeur al staan een my en inwag,

en ek moet `n kaart vir hulle

invul: naam, adres, waar kom ek vandaan?     –

en wat nog alles op sulke vorms staan.

Toe neem `n meisie in `n spierwit toga my

na `n sitplek, nie ver

van die (sê nou maar) verhoog nie,

soos `n boog in `n halfsirkel, met daarvóór `n trap;

en daaragter, hoër, soos op `n platform,

drie rye van die koor wat nou pas verskyn,

gevolg deur Reverend Green.

 

Eers sing die koor en dan die gemeente.

Dan groet die swart Mister Green sy vriende

en spreek `n eenvoudige gebed sonder boek,

net soos die woorde uit sy hart uitvloei.

En hulle luister tesame na die sagte woorde;

hy praat vir elke man en vrou. Hulle sing,

en toe begin die Godsman

met sy prediking.

 

Hy praat oor die liefde, die goddelike lig

wat deur ons menslike donkerte breek.

Hy praat nie soos `n regverdige sondaars betig nie.

Hy praat soos `n vader met sy kinders sou praat

Hy praat oor die lig van die son en dan

oor kunsmatige lig; hoe ons ma`s olie

in die lamp gegooi het, en hoe die mens eers

gas gevind het, toe elektrisiteit,

tot by neon-ligte    –    “Maar by my siel”    –

roep hy toe uit    –    “wát die mens ook kan verrig,    –

hulle moet nog `n báááie lang pad voltooi

voor hulle uitkom by `n lig

so helder soos die son, en so mooi!”

 

En hulle knik na mekaar.

En hulle glimlag breed op na hom:

Right, Sir! That`s true!

 

En toe praat Eerwaarde

oor die innerlike lig

wat tog net

op `n skrefie

uit ons oë skyn,

maar ruimtes, báie ruimtes op aarde

met een enkele straal kan verlig.

 

En hulle knik na hom

en glimlag salig.

En sê: Oh yes!

Maar net saggies.

 

“Maar dan is daar ook mense wat hul lampe

na buite toe bring    –    ja, waarlik    –    en dié dring

dan hul lig aan ander mense op;  tog is daar g`n sprankie

van lig in hul eie huis of kombuis nie!”

 

En Eerwaarde  neem die lamp in sy hand

wat daar voor hom staan

en hou dit hier ver onderkant:

“So! Sien julle? So!”

 

En toe lág hulle hard

en knik vir mekaar

en is tog so bly

dat dié duister probleem

deur die beeld van die lamp

en uit Eerwaarde se mond

`n verklaring kon kry.

Oh,  yes. That is true!

 

En toe loof Eerwaarde Green

die blomme wat ons in die sonlig kan sien

soos alle goeie en stille dinge

wat ons in die lig van die liefde volbring

en hoe hulle ander laat skitter en blink

en onsself boonop met hul lig kan deurdring.

Toe sing hy sy sonnegesang

en lig sy arms op en sê dank

vir die dubbele son wat elkeen verhelder

wat dit aanskou.

 

En die woorde vlieg uit sy mond

soos gloeiende kole. Eers praat hy vinnig,

dan val hy vas en soek rond

na die treffende woord.

En as hy dit het, gooi hy dit uit.

Dan vang hulle dit, of roep

dit terug na hom toe.

En hulle sê: Oh yes.

En: That`s right, Sir. That`s true!

 

Toe slaan hy sy Bybel toe.

En hy spreek vir almal `n kort gebed van dank,

omgewe deur die orrel se klank.

Daarna sing hul `n gesang oor die groot verlange

na  Sion se goue toekomswoning.

 

Maar ten slotte sê Eerwaarde Green nog:

“Daar sit by julle aan my voete

twee blanke gaste. Kom, laat ons hulle groet.”

 

Eers hoor ek `n vroulike naam.

Ek draai om. Daar staan toe `n dame,

met `n goedige glimlag, weldadigheid in persoon.

Die son kom op, en in haar glans

lyk sy soos die suster van die Heilige Frans.

Toe word my naam genoem. Hoe verstom staar hulle nou nie

na dié mister uit Germany.

Dis ongelooflik: Kyk, julle, kyk net!

Hy`t darem `n lang pad kerk toe gehad!

Drieduisend myl alleen oor die see…

 

En hulle glimlag en knik in my rigting

met suiwer welwillendheid

en sê dan nog sag:

God bless you…

 

En ek skaam my

oor my blanke huid.

 

*

 

Rudolf Hagelstange (1912-1984)

Bei den schwarzen Baptisten

 

In Charlottesville,

in Virginia,

traf ich, bei den schwarzen Baptisten,

seit längerer Zeit die freundlichsten Christen.

An der Kirchentür sah ich schon einen warten

auf mich und mußte eine der Karten

ausfüllen: Name, Adresse, Herkunftsland   –

und was noch sonst auf der Karte stand.

Dann brachte ein Mädchen in schneeweißem Kleid

mich an einen Platz, nicht weit

von der (gewissermaßen) Bühne,

im Halbkreis geschwungen, vorn ein Podest;

dahinter, erhöht wie auf einer Tribüne,

drei  Reihen des Chors, der eben erschien,

bald gefolgt von Reverend Green.

 

Erst sang der Chor und dann die Gemeinde.

Dann grüßte der schwarze Herr Grün seine Freunde

und  betete einfach und ohne Buch,

wie ihm die Worte vom Herzen fielen.

Und sie lauschten gesammelt der leisen Rede;

er sprach für jeden und jede.

Sie sangen, und dann fing der Gottesmann

zu predigen an.

 

Er sprach von der Liebe, dem göttlichen Licht,

das in unser menschliches Dunkel bricht.

Er sprach nicht wie ein Gerechter zu Sündern.

Er sprach wie ein Vater zu seinen Kindern.

Er sprach von dem Lichte der Sonne und dann

von dem künstlichen Licht; wie die Mutter das Öl

auf die Lampe gegossen, und wie man dann

das Gas erfunden, die Elektrizität,

und das Neon-Licht.   –   „Aber meiner Seel`“   –

rief er da   –   , „was der Mensch auch kann,   –

da ist noch ein lang-langer Weg zu gehn,

bis sie ein Licht erfinden werden, das

so hell wie die Sonne ist und so schön!“

 

Und sie nickten sich zu.

Und sie strahlten ihn an;

Right, Sir! That`s true!

 

Und dann

sprach Reverend von dem inneren Licht,

das eben nur

aus dem Auge bricht

eine  Spur,

aber Räume, viele Räume der Welt

mit einem Strahle erhellt.

 

Und sie nickten ihm zu

und lächelten weise.

Und sagten: Oh, Yes!

Aber leise.

 

„Hingegen gibt es auch Leute, die hängen

ihre Lampen nach draußen   –   jawohl   –   und drängen

andern ein Licht auf;  doch ist da kein Schimmer

von Licht in ihrem eigenen Zimmer!“

 

Und Reverend nahm die Lampe zur Hand,

die da vor ihm stand,

und hielt sie tief seitlich:

„So! Seht ihr? So!“

 

Und da lachten sie gar

und nickten sich zu

und waren so froh,

daß dieser so trübe Fall nun so klar

von dem Beispiel der Lampe und

Reverend Greens Mund

abzulesen war.

Oh, Yes. That is true!

 

Und dann rühmte der schwarze Herr Grün

die Blumen, die an der Sonne erblühn

wie alle guten und stillen Taten,

die uns im Lichte der Liebe geraten,

und wie sie die andern zum Leuchten bringen

und uns selber mit ihrem Lichte durchdringen.

Und dann sang er seinen Sonnengesang

und hob seine Arme und sagte Dank

für die doppelte Sonne, die jeden durchglüht,

der sie nur sieht.

 

Und es sprangen die Worte wie glühende Brocken

von seinem Munde. Bald sprach er schnell;

dann geriet er ins Stocken

und suchte nach dem treffenden Wort.

Und hatte er`s, warf er es ihnen zu.

Und sie fingen es auf.

Oder riefen`s ihm zu.

Und sagten: Oh, Yes.

Und: That`s right, Sir. That`s true!

 

Dann klappte er seine Bibel zu.

Und sprach für alle ein kurzes Gebet,

schon von den Klängen der Orgel umweht.

Und dann sangen sie ihre Sehnsucht aus

nach Zions goldenem Zukunftshaus.

 

Zum Schlusse aber sprach Reverend Green:

„Es sitzen mit euch zu meinen Füßen

zwei weiße Gäste. Wir wollen sie grüßen.“   –

 

Es fiel zunächst ein weiblicher Name.

Ich sah mich um. Da stand eine Dame,

grundgütig lächelnd, das Wohltun selbst.

Die Sonne brach ein, und in ihrem Glanz

sah sie aus wie die Schwester vom heiligen Franz.

Und dann fiel der meine. Da staunten sie

über den Mister aus Germany.

Das war kaum zu glauben: Ja, schaut nur, schaut!

Hat der einen weiten Kirchweg daher!

Dreitausend Meilen allein übers Meer …

 

Und sie nickten mir zu

und lächelten weise

und sagten leise:

God bless you …

 

Und ich schämte mich

meiner weißen Haut.