Verklaring oor die beoogde wetgewing op informasiebeheer

Tydens die onlangse Festival voor het Afrikaans in Amsterdam is ‘n verklaring voorgelees waarin ‘n oproep gemaak word op Nederlandse en Vlaamse skrywers om hul Suid-Afrikaanse kollega’s te steun in hul verset teen die beoogde wetgewing op informasiebeheer wat tans in die parlement bespreek word.

Die verklaring is voorberei deur die Loodskomitee van die ter stigte Afrikaanse Skrywersunie en is voorgelees deur Breyten Breytenbach.

Die volledige verklaring lees soos volg:

Vir die eerste keer sedert die welkome kapitulering van die apartheidsregime in 1994 word Suid-Afrikaanse skrywers deur die Staat bedreig met sensuur. Wetgewing om die media te muilband  word tans voorberei, en sal verreikende gevolge hê vir skrywers wat hulle teen politieke misdrywe wil uitspreek.

Die ter stigte Afrikaanse Skrywersunie spreek hom by monde van sy loodskomitee ten sterkste uit teen die beplande sensuur- en mediawetgewing. Die loodskomitee, wat uit skrywersgeledere opdrag gekry het om teen November 2011 ‘n unie te stig wat Afrikaanse skrywersbelange sal verteenwoordig en beskerm, verwag dat die nuwe wetgewing die publikasies van Afrikaanssprekende skrywers sal raak omdat dit die beginsel van vryheid van spraak misken en ondermyn.

Die loodskomitee versoek Afrikaanse skrywers wat hulle buite Suid-Afrika bevind, om hulle steun in die openbaar aan die Afrikaanse Skrywersunie toe te sê, en hulle ondubbelsinnig uit te spreek teen die drakoniese nuwe wetgewing. Daar moet by hulle geen twyfel wees dat hierdie nuwe sensuur die ernstigste vergryp is teen die demokratiese bedeling sedert Nelson Mandela en die ANC dit in 1994 tot stand gebring het.

Die loodskomitee wil langs hierdie weg die internasionale gemeenskap se aandag vestig op hierdie onrusbarende swaai in die rigting van ‘n totalitêre bestel in Suid-Afrika. Dit sal ‘n geestesklimaat in Suid-Afrika skep soortgelyk aan dié van die jare tagtig met die rassistiese regime van P.W. Botha in volle swang.

Die steun van Nederlandse en Vlaamse skrywers sal hoog op prys gestel word.

Die loodskomitee van die Afrikaanse Skrywersunie is: Andries Bezuidenhout, Gerrit Brand, Breyten Breytenbach, Kerneels Breytenbach, Willie Burger, Marga Collings, Willem Fransman, Amanda Lourens, Desmond Painter, Andries Visagie.

Gedateer: 12 Junie 2011

Tropentheater, Amsterdam.

Lees ook die berig in Die Burger (25 Junie 2011) vir die nuutste verwikkelinge. 

Intussen kan die griefskrif steeds hier onderteken word. Meer agtergrondsinligting hier.

Right2Know Protesaksie

Right2Know Protesaksie

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Comments are closed.