Persverklaring: ‘n PEN-sentrum vir Afrikaans

 PRETORIA PEN  (Geherkonstitueer)

‘n PEN-sentrum vir Afrikaans

Die  ideaal van ‘n  Afrikaanse PEN-sentrum word eersdaags bewaarheid wanneer ‘n voorstel hieroor in Korea ter tafel gelê word.

Pretoria PEN, wat vroeër vanjaar geherkonstitueer is, het van die Raad van PEN International in Londen goedkeuring gekry om ‘n naamsverandering tot PEN Afrikaans aan te vra by die 2012- wêreldkongres van PEN. Die kongres word in September in Gyeongju, Suid-Korea gehou en sal na verwagting deur meer as 500 lede van PEN wêreldwyd bygewoon word.

PEN is ‘n internasionale skrywersvereniging wat skrywers, vertalers, joernaliste en uitgewers deur middel van sentrums in lande dwarsoor die wêreld saamsnoer en verteenwoordig.

Pretoria PEN is in 2005 as die tweede PEN-sentrum in Suid-Afrika erken.  ‘n Engelstalige SA PEN bestaan reeds baie dekades.

Nadat die werksaamhede van Pretoria PEN doodgeloop het, het ‘n aantal van die lede onder leiding van die skrywers Pieter Haasbroek, John Miles en Fanie Olivier in Oktober 2011 begin met ‘n proses om die sentrum weer aan die gang te kry. Een van die belangrikste mikpunte was om die sentrum te herposisioneer rondom Afrikaans.

Samesprekings is gevoer met ‘n verteenwoordiger van die bestuur van die Afrikaanse Skrywersunie wat tydens die Woordfees vanjaar gestig is. Die ASU het tydens sy stigtingsvergadering die moontlikheid van samekoms tussen die twee inisiatiewe oopgehou, en sal die gedagte van samesmelting verder voer die oomblik dat PEN Afrikaans amptelik erkenning kry. Daar is duidelik ‘n behoefte aan ‘n inklusiewe en verteenwoordigende Afrikaanse skrywersvereniging met ‘n internasionale profiel.

Die nuwe bestuur het die laaste paar maande hieroor intensief met die PEN-hoofkantoor in Londen oorleg gepleeg. Die betrokke subkomitee het by die Raad van PEN International aanbeveel dat so ‘n naamsverandering aan die kongres opgedra word vir goedkeuring deur die algemene ledevergadering.

Fanie Olivier (tussentydse voorsitter van Pretoria PEN) en die bekende skrywer EKM Dido is die afgevaardigdes van Pretoria PEN by die  kongres.

 

 

Navrae:

Fanie Olivier (Pretoria PEN)        082 613 1488

Kerneels Breytenbach (Afrikaanse Skrywersunie) 082 712 5694

 

Bookmark and Share

Comments are closed.